Korpusu sistēmas un komponentes

Elektrības sadalnes skapjiem un ierīcēm jābūt funkcionāliem un drošiem lietošanai saskaņā ar sadalnes paneļu standartiem SFS-EN 61439. Mēs piedāvājam plašu komponentu, drošinātāju un korpusu klāstu no vadošajiem un uzticamiem zīmoliem. Tos izmanto, lai izveidotu ilgstošas centrālās iekārtas, kas piedāvā augstas kvalitātes aizsardzību un drošību. Hager produktu izmantošana atvieglo vadības paneļu projektēšanu, uzstādīšanu un atvieglo pārbaudes procesu.