Teenused ja tugi

Hooldus

UPS vajab püsivaks ja korralikuks toimimiseks regulaarselt hooldamist. Seadme võimsusest, töötingimustest ja vastutuse määrast sõltuvalt on soovitatav hooldusvälp kas kord aastas või kord kahe aasta jooksul.

UTU Powel OÜ kõik hooldustehnikud on tootjapoolsetel koolitustel saanud hooldus – ja remonttöödeks vajaliku väljaõppe ning on meie poolt tarnitavate UPSide parimad asjatundjad. Igale tehase koolituse läbinule on omistatud vastav kutsealane sertifikaat.

UPSide töötamisel tekkida võivad mured:

  • ventilaatorid kuluvad ja ummistuvad, mistõttu vajavad need regulaarselt kontrollimist, puhastamist ja avariid ennetavat vahetust. Kui ventilaator seiskub, kuumeneb UPS üle ja lülitub välja. Ventilaatorite soovitav vahetusintervall on ca 40 000 töötundi,
  • suured elektrolüüt- ja paberkondensaatorid kuivavad ja väsivad, mis heal juhul lõpeb mahtuvuse languse – ja UPSi tööreziimi halvenemisega. Halvimal juhul tekib kondensaatoris katkestus või lühis ning kondensaator võib plahvatada. Selleks, et nii ei juhtuks, tuleb hoolduse käigus kondensaatoreid mõõta ja vajadusel välja vahetada. Elektrolüütkondensaatorid vajavad ennetavat vahetust ca 60 000 töötunni möödudes,
  • akud on UPS süsteemi üks olulisemaid koostisosi ja vajavad seetõttu järjepidevat jälgimist ja testimist. Akud vahetatakse enamasti siis, kui hoolduse käigus tehtavad testid viitavad akude mahtuvuse ja ühtlasi UPSi tugiaja olulisele langusele.

Meie poolt pakutavad teenused:

UPSide paigaldus ja käikuandmine

  • hooldus lepingu alusel;
    Kokkulepitud ajavahemike järel, milleks on tavaliselt 1 aasta, kontrollime valmistajatehase metoodika alusel seadme korrasolekut. Kontroll sisaldab endas diagnostikat ja vajalikke mõõtmisi. Korralise hoolduse käigus mõõdame akude jm sõlmede olekut, vajadusel vahetame need välja. Asendatud akud jm sõlmed võtame endaga kaasa.
  • hooldus väljakutse alusel.
    Tegevused samad, mis korralise hoolduse puhul.

Palun võtke meiega ühendust