Pirkite BERKER gaminius UAB ELSTILA ir gaukite šaunias dovanas!

Visą balandžio ir gegužės mėnesį įsigykite BERKER gaminių UAB ELSTILA fizinėsė parduotivėse bei internetu – www.elstila.lt ir gaukite dovaną, priklausančią nuo bendros pirkinių krepšelio sumos.

Pavartykite arba atsisiųskite BERKER DESIGN parinkimo vadovą ir atraskite BERKER siūlomas galimybes. Dėka daugybės dizainų variantų gali būti įgyvendinamos netikėčiausios architektūrinės koncepcijos ir sudėliojami akcentai interjere.

AKCIJOS taisyklės

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS

1.1. UTU UAB juridinio asmens kodas 110811867, buveinės adresas Kirtimų 33-1, Vilnius (toliau – Organizatorius), organizuoja akciją „Pirkite BERKER produkcijos už atitinkamą sumą (1000/2500/4000 eurų be PVM)  UAB Elstila fizinėse parduotuvėse bei internetu ir gaukite dovaną“, kai pirkėjai įsigiję BERKER produkcijos už 1000 eurų (be PVM)  ir daugiau (iki 2500 eurų be PVM ) gauna kavos aparatą DeLonghi Stilosa EC235.BK , kai pirkėjai įsigiję BERKER produkcijos už 2500 (be PVM)   eurų ir daugiau (iki 4000 eurų be PVM) gauna išmanųjį laikrodį  Garmin Venu Sq, kai pirkėjai įsigiję BERKER produkcijos už 4000 (be PVM)   eurų ir daugiau gauna  dulkių siurblį- robotą Roborock Q8 Max, (toliau – Akcija), kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės).

2. AKCIJA

2.1. Akcijos trukmė:

2.1.1. Akcija vyksta nuo 2024-04-01 iki 2024-05-31 (imtinai).

2.2. Akcijos sąlygos:

2.2.1. Akcijoje gali dalyvauti asmenys, kurie akcijos metu įsigyja BERKER produkcijos už atitinkamas sumas ir gauna išleistai sumai priskirtą dovaną:

  • įsigiję BERKER produkcijos nuo 2500 eurų (be PVM) iki 4000 eurų sumos (be PVM) pirkėjai gauna –  išmanųjį laikrodį Garmin Venu Sq;
  • įsigiję BERKER produkcijos už 4000 eurų (be PVM) ir daugiau pirkėjai gauna dulkių siurblį- robotą Roborock Q8 Max.

2.2.2. Akcijoje negali dalyvauti UAB Elstila darbuotojai, formuojantys užsakymus klientams.

2.2.3. Akcijos dalyviai dovanas gaus pasibaigus akcijos laikotarpiui, kuris numatytas šiose taisyklėse.

2.2.4. Prizą laimėtojas atsiima UAB Elstila skyriuje, kuriame buvo pirkta BERKER produkcija, atlikus užsakymą internetu dalyvis pasirenka UAB Elstila skyrių, kuriame atsiims dovaną.

2.2.5. Dovanos akcijos dalyviams į atitinkamus UAB Elstila skyrius bus pristatytos per 15 d.d. po akcijos pabaigos.

2.2.6. Kitais atvejais, nenumatytais šiose taisyklėse, Organizatorius gali priimti sprendimus, pagrįstus Lietuvos Respublikos įstatymais. Organizatorius pasilieka teisę keisti taisykles arba nutraukti akciją apie pasikeitimus iš anksto pranešęs interneto svetainėje www.utugroup.com/lt.

2.2.7. Visus su akcija susijusius klausimus galima siųsti el. paštu info.lt@utugroup.com.

3. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

3.1. Visus skundus susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su Dovanos atsiėmimo ir/ar teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.

3.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2024-06-07 dienos Organizatoriaus buveinės adresu.

3.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

4. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

4.1. Asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius.

4.2. Akcijos metu surinkti duomenys bus naudojami Akcijos organizavimo, statistikos bei kitais įstatymų leidžiamais tikslais.

4.3. Asmenys dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.4. Akcijos dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.

4.5. Akcijos metu surinkti asmens duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo Akcijos pabaigos.

5. ATSAKOMYBĖ

5.1. Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Akcijoje, įskaitant ir Dovanos gavimą/negavimą.

5.2. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su Dovanų atsiėmimo tvarkos pakeitimu.

5.3. Organizatorius neprisiima jokių garantinių įsipareigojimų, susijusių su Dovanų kokybe ir/ar kitomis Dovanų savybėmis.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Visi asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

6.2. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklės neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

6.3. Dovanos į pinigus ir/ar kitus daiktus nėra keičiami.

6.4. Akcijos dalyviai sutinka Organizatoriui pateikti asmens duomenis, reikalingus loterijos prizų, viršijančių 200 eurų sumą, apmokestinimo deklaracijai pateikti (VMI). Su laimėjimais susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.

6.5. Organizatorius neatsako už kurjerių/trečiųjų šalių teikiamų prizo pristatymo paslaugų kokybę.

6.7. Organizatorius pasilieka teisę pagrįstai ir laikydamasis galiojančių teisės aktų reikalavimų bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti Akcijos Sąlygas, įskaitant ir Sąlygose nurodytas Dovanas.

Ankstesnis straipsnis Kitas straipsnis