UTU gimtadienio žaidimas!

Gimtadienis – mūsų, dovanos taip pat -mūsų! Švenčiame gražią sukaktį ir kviečiame jus dalyvauti mūsų gimtadienio žaidime bei laimėti puikius prizus! Registruokitės UTU naujienlaiškiui ir tapkite vienu iš laimingųjų, kuriam gali atitekti:

·       kepsninė Kamado Bono Media,

·       dulkių siurblys- robotas Lubluelu SL60D su plovimo funkcija,

·       belaidės ausinės JBL Tune Buds.

AKCIJOS taisyklės

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS

1.1. UTU UAB juridinio asmens kodas 110811867, buveinės adresas Kirtimų 33-1, Vilnius (toliau – Organizatorius), organizuoja akciją „Prenumeruokite naujienlaiškį ir laimėkite UTU UAB prizus“, kai naujienlaiškio prenumeratoriai dalyvauja konkurse laimėti 1 iš 3 prizų  (toliau – Akcija), kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės).

2. AKCIJA

2.1. Akcijos trukmė:

2.1.1. Akcija vyksta nuo 2023-09-01 iki 2022-10-20 (imtinai).

2.2. Akcijos sąlygos:

2.2.1. Akcijoje gali dalyvauti asmenys, kurie akcijos metu užsiprenumeruoja naujienlaiškį.

2.2.3. Atskira vieno el. pašto prenumerata reiškia vieną atskirą „loterijos” registraciją.

2.2.4. Akcijos metu viso bus pralošiami 3 prizai:  vienas el. paštas gali laimėti 1 kartą.

2.2.5. Akcijos prizai:

·       Kepsninė KAMADO BONO MEDIA

·       Dulkių siurblys- robotas Lubluelu SL60D su plovimo funkcija

·       Belaidės ausinės JBL Tune Buds

2.2.6. Laimėtojai bus išrinkti iš visų dalyvių burtų keliu 2023-10-23. Laimėtojai apie laimėjimą bus informuoti per 5 d. d. el. paštu kurį nurodė registruojantis naujienlaiškiui bei paskelbti www.utu.lt/lt internetinėje svetainėje.

2.2.7. Nepavykus susisiekti su laimėtoju per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, jo laimėjimas bus panaikintas.

2.2.8. Prizą laimėtojas atsiima UTU UAB biure arba atskirai susitarus prizas bus išsiųstas laimėtojo nurodytu adresu.

2.2.9. Akcijoje negali dalyvauti UTU UAB darbuotojai bei kiti subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti organizatoriaus akcijos rengimo metu, taip pat artimiausi (sutuoktiniai, tėvai, vaikai) šių asmenų šeimos nariai.

3.0.0. Prizai laimėtojams bus išsiųsti per 10 d.d. po akcijos pabaigos adresu, kurį nurodys atsakydami į laišką apie laimėjimą.

3.0.1 Laimėtojams neatsakius ir nenurodžius savo adreso, kuriuo pristatyti prizą per 30 dienų nuo informavimo, prizas lieka Organizatoriui.

3.0.2 Kitais atvejais, nenumatytais šiose taisyklėse, Organizatorius gali priimti sprendimus, pagrįstus Lietuvos Respublikos įstatymais. Organizatorius pasilieka teisę keisti taisykles arba nutraukti akciją apie pasikeitimus iš anksto pranešęs interneto svetainėje www.utugroup.com/lt.

3.0.3 Asmens pasirinkimas užsiprenumeruoti naujienlaiškį ir dalyvauti akcijoje yra laikomas dalyvio sutikimu dalyvauti akcijoje.

3.0.4. Visus su akcija susijusius klausimus galima siųsti el. paštu info.lt@utugroup.com.

3. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

3.1. Visus skundus susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su Prizo atsiėmimo ir/ar teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.

3.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2023-11-07 dienos Organizatoriaus buveinės adresu.

3.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

4. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

4.1. Asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius.

4.2. Akcijos metu surinkti duomenys bus naudojami Akcijos organizavimo, statistikos bei kitais įstatymų leidžiamais tikslais.

4.3. Asmenys dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.4. Akcijos dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.

4.5. Akcijos metu surinkti asmens duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo Akcijos pabaigos.

5. ATSAKOMYBĖ

5.1. Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Akcijoje, įskaitant ar Prizo gavimą/negavimą.

5.2. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su Prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu.

5.3. Organizatorius neprisiima jokių garantinių įsipareigojimų, susijusių su Prizų kokybe ir/ar kitomis Prizų savybėmis.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Visi asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

6.2. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklės neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

6.3. Prizai į pinigus ir/ar kitus daiktus nėra keičiami.

6.4. Su laimėjimais susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.

6.5. Organizatorius neatsako už kurjerių/trečiųjų šalių teikiamų prizo pristatymo paslaugų kokybę.

Ankstesnis straipsnis Kitas straipsnis