“Hager” enerģijas taupīšanas risinājumi

Lai ietaupītu, jums nav jāiegulda daudz. Vissvarīgākais ir izvēlēties ekonomiski un funkcionāli noderīgu, uzticamu vadības risinājumu. Piemēram, mēs varam samazināt enerģijas patēriņu, optimāli izmantojot enerģiju patērējošas ierīces. Svarīgi, lai enerģiju patērējošā ierīce ieslēgtos īstajā brīdī un darbotos tikai tik daudz, cik nepieciešams tās funkcijas veikšanai. Lieliskus ietaupījuma rezultātus var sasniegti, iekārtu vadībai izmantojot pulksteņa slēdžus, astronomiskos pulksteņus, aizkavētās izslēgšanās relejus un krēslas slēdžus. Atsevišķu ierīču vadīšanai bieži pietiek ar programmējamu laika releju. Ir iespējami automatizētāki risinājumi, izmantojot kustības sensorus, klātbūtnes un gaismas līmeņa sensorus.

Uzņēmums “Hager” piedāvā plašu vadības ierīču izvēli – no vienkāršākajiem laika relejiem līdz sarežģītiem vadības sistēmu risinājumiem, kur iekārtu vadību veic ar “KNX” kontrolleru palīdzību.

Programmējami laika releji

Hager laika slēdžus raksturo vienkārša iestatīšana. Šo ierīču plašais iestatījumu klāsts ļauj elastīgi izvēlēties optimālu ierīču darbību. Datus viegli un ātri ievada vai pārsūta uz citām ierīcēm, izmantojot speciālo Hager datu atslēgu. Iespēja veikt nepieciešamos iestatījumus datorā īpaši atvieglo un paātrina darbu

Klātbūtnes sensori

Klātbūtnes sensorus izmanto automātiskai apgaismojuma, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu vadībai. Konstatējot cilvēku atrašanos telpā, atbilstoši uzstādītajam scenārijam pārslēdzas darba režīms ierīcēm, kas patērē elektroenerģiju.

Klātbūtnes detektoru kopā ar gaismas līmeņa sensoru izmanto, lai automātiski ieslēgtu gaismu un uzturētu iestatīto apgaismojuma līmeni.

Hager universālie EVN dimmeri

Aptumšošana ir gaismas plūsmas intensitātes regulēšana. Universālie EVN dimmeri visu veidu regulējamu lampu, tostarp LED un kompakto lampu, vadībai. Tie atpazīst pievienotās slodzes veidu un automātiski izvēlas atbilstošo vadības metodi. Šai ierīcei ir mācību funkcija, kuras laikā tā pielāgojas slodzei un vienmērīgi maina apgaismojumu visā jaudas diapazonā. Šie dimmeri nodrošina kompakto dienasgaismas spuldžu stabilu darbību pat tad, kad tās ir ieslēgtas sākotnējā minimālā darbības režīmā. EVN dimmerus raksturo vadības vieglums. To iestatīšanu un vadību veic ar uzstādīšanas pogas palīdzību. Īsi nospiežot, mēs ieslēdzam vai izslēdzam apgaismojumu. Nospiežot ilgāk, mēs izvēlamies apgaismojuma līmeni.

Universāls dimmers ar integrētām komforta funkcijām

Dimmers EVN004 nodrošina četras komforta funkcijas un laika intervāla iestatījumu. Izvēlēto komforta funkciju aktivizē ar īsu pogas nospiešanu, apgaismojuma līmeni saglabā atmiņā, ilgāk nospiežot pogu.

Komforta īpašības:

• Gaismas līmeņa atmiņa. Iestatīto apgaismojuma līmeni aktivizē ar vienu pogas spiedienu.

• Iestatītā līmeņa aktivizēšana izvēlētajam laika intervālam. Izslēgšanu var izvēlēties no 0 līdz 90 min. intervālā. Ieslēgts (un izslēgts) ir progresīvs — bez atspīdumiem.

• Progresīva izslēgšana. Spilgtums vienmērīgi samazinās no 100 procentiem līdz pilnīgai izslēgšanai. Izslēgšanu var izvēlēties no 0 līdz 90 min. intervālā.

• Vakara režīms. Apgaismojumu samazina līdz 30 procentiem. Un to uztur noteiktu laiku. Izslēgšanas aizkavi var iestatīt uz 0-90 min. intervālā.

Šiem dimmeriem ir iebūvēta pārslodzes aizsardzība. Izmantojot EVN dimmerus, darbības laikā ietaupās enerģija, vienmēr ir viegli izvēlēties vēlamo apgaismojuma līmeni. Darbības laikā var izmantot dažāda veida lampas, nemainot apgaismojuma vadības sistēmu.

Modulārie kontaktori

Hager moduļāro kontaktoru grupā īpašu uzmanību pievērš enerģijas taupīšanai. Ražotājs piedāvā divu veidu modulāros kontaktorus “Eko-efektīvs” un “Diena-nakts”.

“Eco-efektīvs” ir enerģiju taupoši modulārie kontaktori, kas patērē par 30% mazāk enerģijas, salīdzinot ar standarta kontaktoriem. Piemēram, Hager viena moduļa kontaktors izmanto tikai 1,8 VA, kad citi līdzīgi produkti izmanto aptuveni 3-4,6 VA.

“Diena-nakts” ir modulārie kontaktori, kas paredzēti ierīču vadīšanai, kas atjauno dažādu tarifu elektroenerģiju. Ja nepieciešams, šos kontaktorus var manuāli aktivizēt, lai tie darbotos ar lielāku ātrumu. Aktivizēšanas cikla beigās kontaktors pārslēdzas paredzētajā režīmā.

Izmantojot “Diena-nakts” kontaktorus, mēs nodrošinām, ka elektroierīces vienmēr izmanto lētāku elektroenerģijas tarifu.

Iepriekšējais raksts Nākamais raksts