UTU etikos kodeksas: kuriame etiškai tvaraus darbo kultūrą

UTU oficialiai įdiegė savo naują Etikos kodeksą. Šis dokumentas yra mūsų įsipareigojimas etikai, sąžiningumui ir atvirumui organizacijoje.

UTU etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir skirtas nustatyti vienodas bendrąsias elgesio gaires bendraujant ir bendradarbiaujant su vidaus ir išorės interesantais bei užtikrinti, kad visi darbuotojai veiktų aukštų profesinių standartų ribose.

Mūsų etikos principai apibrėžia tvarias ir etiškas veiklos sąlygas ir kiekvienam darbuotojui suteikia kasdienio sprendimo priėmimo gaires. Šis Etikos kodeksas mums yra svarbus įrankis siekiant nuolatinių pokyčių, tobulumo ir aukštų darbo standartų, tad skatiname jo principais vadovautis ir UTU veiklos partnerius bei kitas suinteresuotąsias šalis.

Mūsų etikos principai:

Darbo bendruomenės gerovė yra vienas svarbiausių mūsų organizacijos sėkmės veiksnių. Esame įsipareigoję palaikyti savo darbuotojų gerovę ir organizacijoje kurti sveiką kultūrą, kur visi gali išlikti savimi.

Mums svarbu veikti skaidriai ir laikytis principų. Norime būti tikri partneriai savo klientams.Viską darome sąžiningai ir atvirai: nepripažįstame korupcijos ir kyšininkavimo, vengiame interesų konflikto, sąžiningai ir etiškai konkuruojame su kitais.

Kartu su kitais elektrifikavimo pramonės veikėjais skatiname neutralumą anglies dvideginio išsiskyrimo požiūriu šioje pramonės šakoje. Atlikdami visus veiksmus atsižvelgiame į aplinkos apsaugos aspektus – nuo produktų kūrimo iki gamybos ir darbinės veiklos. Mūsų tikslas – skatinti tvarią visuomenės plėtrą, naudojant tvarius ir novatoriškus produktus ir paslaugas.

Skatiname atvirumu ir skaidrumu pagrįstą diskusijų kultūrą, kurioje saugu akcentuoti problemas ir kylančius sunkumus. Visi esame atsakingi už etikos principų laikymąsi ir už pranešimą apie visus pastebėtus pažeidimus. Vadovams tenka didžiausia atsakomybė už mūsų etikos principų perdavimą savo komandoms ir pavyzdžio rodymą.

Susipažinkite su mūsų Etikos kodeksu:

Ankstesnis straipsnis Kitas straipsnis