UTU eetikakoodeks: Eetiliselt jätkusuutliku töökultuuri loomine

Meie jaoks on tähtis, et töötaksime vastavalt oma väärtustele, ühtseid mängureegleid järgides ja põhimõttekindlalt nii oma töökollektiivis kui ka suhetes oma klientide, partnerite ja muude sidusrühmadega.
Eetilised põhimõtted loovad eeldused meie kestlikule ja eetilisele tegevusele. Need väljenduvad meie kohustuses toetada eetiliselt kestlikku äritegevust ja kujutavad endast ühtlasi juhtnööri, mis suunab kõigi UTU töötajate igapäevaseid otsuseid.

MEIE EETILISED PÕHIMÕTTED

Töökollektiivi heaolu on meie organisatsiooni edu võti. Oleme kohustunud toetama oma töötajate heaolu ning looma elutervet organisatsioonikultuuri.

Meie jaoks on tähtis, et meie äritegevus oleks aus ja läbipaistev. Soovime olla oma klientidele avatud partnerid ja oleme kogu oma tegevuses ausad ja avameelsed. Teeme oma klientide ja parteritega koostööd ausalt ja vastutustundlikult.

Koos teiste elektrifitseerimise valdkonnas tegutsejatega mõjutame süsinikuneutraalsuse saavutamist. Arvestame keskkonnaga seotud vaatenurki kogu oma tegevuses – nii tootearenduses, tootmises kui ka igapäevases tegevuses. Meie eesmärk on edendada kestlike ja innovaatiliste toodete ja teenustega ühiskonna kestlikku arengut. Iga UTU töötaja kohustub tegema oma töös otsuseid, pidades silmas ka keskkonnahoidu.

Austame avatusel ja läbipaistvusel põhinevat vestluskultuuri, milles on turvaline käsitleda ka puudusi. Meil kõigil lasub vastutus järgida meie eetilisi põhimõtteid ja teatada igasugusest märgatud tegevusest, milles neid ei järgita.
Juhtidel on eriti suur vastutus meie eetiliste põhimõtete tutvustamisel meeskondades
ja eeskuju andmises.

Eelnev artikkel Uus artikkel