Hager fordelingsskap og komponenter

Ved å velge blant Hager univers fordelingstavler og tilhørende univers N skapinnredningssystem kombinert med komponenter for energi og styring, benyttes markedets mest tids- og kosteffektive løsninger for å framstille en ferdig tavle. Hagers løsninger kombinerer beste montasjetid, sikkerhet og pris for å oppnå samsvar med tavlenorm EN 61439. Samme fokus på tids- og kosteffektive sikre løsninger er lagt på kombinasjoner med de mindre skap og kapslinger nedstrøms i anlegget. Dokumentasjon kan enkelt lastes ned fra nettsidene, eller kontakt UTU Norge for for spørsmål og assistanse.

Ta gjerne kontakt med oss.

Vi vil gjerne hjelpe deg og håper du tar kontakt.