Hager fordelingsskap og komponenter

Ved å velge blant Hager univers fordelingstavler og tilhørende univers N skapinnredningssystem kombinert med komponenter for energi og styring, benyttes markedets mest tids- og kosteffektive løsninger for å framstille en ferdig tavle. Hagers løsninger kombinerer beste montasjetid, sikkerhet og pris for å oppnå samsvar med tavlenorm EN 61439. Samme fokus på tids- og kosteffektive sikre løsninger er lagt på kombinasjoner med de mindre skap og kapslinger nedstrøms i anlegget. Dokumentasjon kan enkelt lastes ned fra nettsidene, eller kontakt UTU Norge for for spørsmål og assistanse.