Koblingsklemmer

Koblingsklemmer for enkel og rask tilkobling

I tavler må elektrisk energi tilkobles, fordeles og avgreines. Vi kan tilby et godt utvalg av klemmer for innkommende hovedstrøm og distribusjon. Tilkoblings-, fordelings- og avgreiningsklemmene er for DIN-skinne montering, og finnes som små rekkeklemmer for ned til 1mm2 tilkobling, og opp til store kabelinntaksklemmer for 6x300mm2 al/ cu, for 630A. Rekkeklemmer finnes for skrutilkobling, og quickconnect fjærtilkoblingsklemmer. Alle klemmer for større tverrsnitt tillater tilkobling av både alu- og cu-ledere. Alu-ledere, forutsatt riktig behandling med rundpressing ved behov, renhold, syrefritt fett, riktig moment.