Ringeklokker, sikkerhetstransformatorer, spenningsforsyninger