Så lett er det å montere produkter i et Hager skap!

Nyttige råd når du skal montere produkter i ditt første skap.

Vi startet med å sette inn en modul med din-skinner bak en tett avdekning. Den er fin å å bruke til å montere koblingsstykker eller andre produkter som kunden ikke skal betjene.

Ved å montere koblingsklemmer tett på effektbryteren så blir avstanden med Koblingsledning med sort kvadrat så kort som mulig. Her har vi valgt å snu koblingsklemmene slik at matingen kommer fra undersiden og kobling videre til avgangskurser og overspenningsvern kommer på oversiden.

Her er det rikelig med rom for montøren til å jobbe.

I dette skapet er det montert en 250 A effektbryter. Da er det nødvendig med forankoblet automatsikring før overspenningsvernet. Det gjøres enkelt ved å koble inngående ledning på oversiden av automatsikringen og faseskinne på undersiden sammen med overspenningsvernet.

Legg merke til hvordan jordledning er gjennomgående i skapet fra jordskinne i topp og bunn og avisolert for å koble til overspenningsvern ved primax klemme.

Nå har vi satt inn en rekke med jordfeilautomater. I og med at vi har en 250A inngående effektbryter i dette skapet må vi ha en forankoblet automatsikring. Som for kobling av overspenningsvernet velger vi å mate denne også fra toppen og fordele ved hjelp av faseskinner på bunnen. Legg merke til koblingsledningene fra koblingsstykkene nederst i bildet.

Vi kobler den neste gruppen med jordfeilautomater med koblingsledning fra undersiden på begge gruppene.

En faseledning kobles via alarmkontakten på overspenningsvernet. Det er lettere å koble denne om den tas løs fra overspenningsvernet når ledningene kobles.

For å se videoen, godta disse informasjonskapslene: statistics, marketing.

Jordfeilautomater som er markert med Q skal ikke skrues fast i faseskinnen. Her strammes kun skruene til hovedsikringen som ikke er Quickconnect kompatibel.

For å se videoen, godta disse informasjonskapslene: statistics, marketing.

Det ligger nyttig informasjon i esken som ADA jordfeilautomatene kommer i. Blant annet en god beskrivelse av hvordan Quickconnect fungerer.

For å se videoen, godta disse informasjonskapslene: statistics, marketing.
Koble alarmkontakt for overspenningsvern, summer og lyssignal.

For å koble summer og lyssignal over alarmkontakten fra overspenningsvernet hentes en fase ubrutt direkte fra en jfa og parallellkobler summer og lyssignal, den andre fasen kobles gjennom alarmkontakten før den kobles i parallell på den andre polen på summer og lyssignal. Summer vil gi lyd i en time før det resettes.


For å se videoen, godta disse informasjonskapslene: statistics, marketing.

Vi vil gjerne høre fra deg. Kontakt vår prosjektavdeling.