Viktig informasjon om Domovea sentral server tjeneste.

Domovea TJA450 (1ste generasjon Domovea) mister sin sentrale server tjeneste. Servere som støtter TJA450, og pakke TJA451 som består av TJA450, TJ550 og TGA200, stopper driften fra 1. juli 2024.

TJA450 vil da miste tilgangen til alle eksterne funksjoner, som fjernkontroll og fjernvedlikehold. Systemet vil fortsette å fungere lokalt i brukernes hjem eller bygninger. Erstatningsprodukter er TJA670 og TJA470.

Domovea TJA450 (1ste generasjon Domovea) mister sin sentrale server tjeneste. Servere som støtter TJA450, og pakke TJA451 som består av TJA450, TJ550 og TGA200, stopper driften fra 1. juli 2024.

Vennligst bestill følgende produkter som erstatning eller for utvidelse. Siden etterfølgerproduktet ikke har helt samme funksjonalitet, vennligst noter relevant informasjon før du tar kontakt med oss og bestiller – TJA670 og TJA470

Kontakt oss for mer informasjon

Teknisksjef, Produktsjef energidistribusjon

Tore Bjørklund

+47 918 69 569

Distriktssjef – Vest

Frank Gjersvik

+47 995 14 461
Kontor: Bergen
Forrige artikkel Neste artikkel