Så lett er det å montere et Hager skap!

Nyttige råd når du skal bygge ditt første skap.

Om du vil ha tips om montasje av produkter i skapet så kan du klikke her.


Sammen med delene du behøver kan vi levere tegning av hvordan skapet skal se ut ferdig montert.

Skriv ut tegningen i stor størrelse. Den viser plassering av delene i skapet sammen med produktnavn. Det gjør det lettere å bygge etter.

Enda et godt tips er å sortere eskene med produktene i samme rekkefølge som de er på tegningen og starte oppe til venstre. Da slippe du å lete etter esker samtidig som du monterer.

Bortsett fra de helt største skapene våre så leveres skapene ferdig skrudd sammen med vegger, tak og dør montert.  Det er ofte lurt og lett å ta av dørene før du starter monteringen. Det begrenser risikoen for å skade dørene og det er lettere å montere. Å ta dem av er veldig lett.

Start med å montere de vertikale bæreskinnene som du skal montere alt annet på. Disse må monteres slik at de passer med feltene du har valgt. På dette skapet er det et felt med enkel modul bredde (250mm) og et felt med dobbel modulbredde (500mm).

Bæreskinnene leveres i par og ulike lengder som passer de ulike skaptypene. Ved skapveggen monteres de enkeltvis, hvor feltene møtes monteres det to skinner, rygg mot rygg.

Start montasje av de ulike modulene oppe til venstre. Følg gjerne tegningen om du ikke er veldig trygg på hvilke moduler som skal monteres hvor. Skru fast modul basen i bæreskinnene. Ta vare på dekselet og legg dem gjerne tilbake i originalesken i samme rekkefølge som du skru dem opp. Det gjør det lettere å finne dem tilbake og du slipper at deler blir ødelagt.

Øverst til venstre er feste for tom modul til reserveplass, utvidelser eller plass til kabler.  Under den modulen er det satt inn et dobbelt målebrett. Dette skapes bygges med tanke på en 250A effektbryter og indirekte måling. Da må det også være plass til trafoer og måleromkobler.

Fortsett med å monter resten av underdelene til alle modulene fyller hele skapet.

Husk at du hele tiden jobber ovenfra venstre, nedover et felt før du starter på neste felt til og jobber ovenfra og nedover.

Så lett er det å montere en modul for effektbryter
For å se videoen, godta disse informasjonskapslene: statistics, marketing.
For montasje av karm til målerbrett må knekkes plastfester
For å se videoen, godta disse informasjonskapslene: statistics, marketing.
Slik kan du montere tårn for feste av deksel til modulene
For å se videoen, godta disse informasjonskapslene: statistics, marketing.

Etter at du har montert alle underdelen er det på tide å montere utstyr og koble skapet. Her har vi satt på dekslene for å vise hvordan skapet ser ut med dekslene montert.

Husk at dekslene monteres lett på underdelen ved å dytte inn festepluggene.

Ferdig skap med påmonterte dører.

Nå kan du gå videre til steg 2 som viser hvor lett det er å montere produkter i skapet. Det gjør du ved å klikke her. Det er også mange gode tips til installasjon og kobling.


Om du vil bruke vårt enkle verktøy for design av hager skap så kan du klikke her.

For å se videoen, godta disse informasjonskapslene: statistics, marketing.

Vi vil gjerne høre fra deg. Kontakt vår prosjektavdeling.