Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les mer på lovdata

Åpenhetsloven og bærekraft

For UTU er ansvar og ansvarlighet en del av våre driftsprinsipper. Etikk, ansvar og bærekraftig utvikling er nøkkelbegreper både i våre produkter og vår måte å tenke og jobbe på. Vi bryr oss om våre ansatte og deres utvikling. UTUs virksomhet utvikles i henhold til prinsippene for bærekraftig utvikling på en kundeorientert, aktiv og målbevisst måte. Vårt mål er å være en pioner i bransjen.

Generell beskrivelse av virksomheten

UTU Norge AS ble startet gjennom UTU Oys oppkjøp av Hager Systemer i Norge. UTU er en familiebedrift i Finland etablert i 1919 med høye standarder på bærekraft, sosialt engasjement, arbeidsforhold og våre ansattes engasjement i bedriften. I UTU Norge AS er det 12 ansatte. Vi har hovedkontor i lokaler på Bryn i Oslo som vi leier av Bryn Eiendom. Vi har 7 ansatte som driver med oppsøkende kundestøtte og salg. De har alle elektriske biler som firmabil og jobber fra hjemmekontor eller våre lokaler på Bryn.

Vi er eksklusiv leverandør av Hager produkter i Norge og leverer til alle de største grossistene. I samarbeid med Hager og vår logistikk partner 3PL og Bring jobber vi kontinuerlig med å redusere vår klimaavtrykk for transport og varehåndtering. Det seneste tiltaket er at vi nå bruker tog for å frakte varer fra Hager i sentraleuropa til vårt lager på Hvam.

Informasjon om våre partnere og leverandører finnes lengre nede på denne siden.

Våre verdier

 • Kundeforståelse

  Vi ønsker å være en troverdig partner for våre kunder og vi er ærlige og åpne i alle våre aktiviteter. Vi forstår våre kunders virksomhet og utvikler våre produkter og tjenester for å møte våre kunders nåværende og fremtidige behov.

 • Fornyelse

  Vi har en fordomsfri holdning og vi har et sterkt ønske om å utvikle våre driftsmetoder både som fellesskap og på det personlige plan. Vi lukker ikke øynene for risiko, men vi ser på ting gjennom muligheter.
  Hvis vi mislykkes, reagerer vi raskt og lærer av det.

 • Samarbeid

  Vår virksomhet er basert på anerkjennelse fra våre kolleger. Ved å dele vår egen kompetanse skaper vi et godt arbeidsmiljø og mulighet til å lære av andre. Folks mangfold er en rikdom, ikke et hinder for å samarbeide.

 • Sterke prestasjoner

  Vi legger til rette for best mulig resultater for oss selv og våre kolleger. Vi tør å sette utfordrende mål for vår virksomhet. Aktiv tilbakemelding styrer vår utvikling til gode resultat.

Kvalitet

UTU Oy utvikler, produserer og bringer til markedet høykvalitetsprodukter, løsninger og tjenester for behovene til elektrisitets- og energiindustrien. Vi ønsker å forstå trendene i elektrisitets- og energisektoren og behovene til vår kundebase nå og i fremtiden, og utvikle UTUs produkter og tjenester for å oppfylle dem på best mulig måte. Innenlandsk produksjon nær kundene garanterer rask levering, fleksibilitet og et høyt servicenivå. 

I elektrisitets- og energisektoren er produktenes lange levetid det beste beviset på bærekraftig utvikling. UTU Oy sine produkter er designet for å vare i flere tiår. Vi er en del av leverandørkjeden som elektrifiserer samfunnet og tilbyr løsninger for å fremme digitalisering og infrastruktur. 

UTU Oy har sertifiserte styringssystemer i henhold til ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljø) og ISO 45001 (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen). 

Bærekraftig utvikling og miljø

Forvaltningen av bærekraftig utvikling og ansvar ved UTU Oy er basert på selskapets verdier, strategi og driftsprinsipper. Vi tar hensyn til miljøaspekter i produktutvikling, produksjon og operasjonelle aktiviteter. Vårt mål er å fremme en bærekraftig utvikling av samfunnet med bærekraftige og innovative produkter og tjenester. 

Som miljøeffekter har vi tatt hensyn til vannforbruk, klimaeffekter og utslippseffekter. Vi har identifisert utslippene fra vår virksomhet og vi kan konstatere at disse på mange måter er små og utvikler seg positivt. 

Som en del av våre HMS-utviklingsaktiviteter har vi kartlagt UTU Oy sitt karbonavtrykk. Bakgrunnen for kartleggingen av karbonavtrykket var å identifisere flere av faktorene som vi kan videreutvikle eller som vi kan påvirke. I fremtiden har vi som mål å redusere vårt karbonavtrykk ytterligere og dermed, som en ansvarlig aktør, delta i samfunnsutviklingen. 

Ansvar og sikkerhet

For UTU Oy er ansvar og ansvarlighet en del av våre driftsprinsipper. Vi er etiske, og ansvar og bærekraftig utvikling er nøkkelbegreper både i produktene våre og måten vi tenker og jobber på. Vi bryr oss om våre ansatte og deres utvikling. UTUs virksomhet utvikles i henhold til prinsippene for bærekraftig utvikling på en kundeorientert, aktiv og målbevisst måte. Målet er å være en pioner i hele bransjen.

Ansatte i UTU Norge

Rapport om bærekraftig utvikling og ansvar

Sertifikater

Leverandør og partner informasjon

 • Hager bærekraft rapport EN
 • Bryn Eiendom Åpenhetsrapport NO
 • 3PL Solutions NO
 • Bring NO