Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Asiakas- ja markkinointirekisteri

Päivitetty 8.10.2021

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Urho Tuominen -konsernin asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

 

1. Rekisterinpitäjä

Kiitos kiinnostuksestasi palvelujamme kohtaan.
Palvelun toteuttamiseksi tarvitsemme muutamia tietoja yrityksestäsi sekä yrityksesi yhteyshenkilöistä. Käsittelemme näitä tietoja kuin omiamme: haluamme olla luottamuksesi arvoisia. Tässä tietosuojaselosteessa pyrimme kertomaan mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, miten käsittelemme tietojasi. Tutustu rauhassa ja ole rohkeasti yhteydessä, jos sinulla herää jotain kysyttävää.

Urho Tuominen -konserni:

Urho Tuominen Oy (0143919-7)
UTU Oy (1707453-2)
UTU Automation Oy (0108443-4)

Ahjontie 1, 28400 Ulvila

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Markkinointi- ja asiakasrekisteri:
Johanna Teinilä, markkinointi- ja viestintäpäällikkö
puh. +358 50 371 3818
email: johanna.teinila@utu.eu

3. Rekisterin nimi

Urho Tuominen -konsernin (yhtiö)

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on yhtiön asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, palveluiden tuottaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja suunnitteleminen, markkinointi, uusasiakashankinta, mielipide- ja markkinatutkimukset ja asiakasviestintä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot (etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköposti) sekä mahdolliset suoramarkkinoinnin kieltävät tiedot
  • henkilön asema organisaatiossa ja ko. organisaation nimi, y-tunnus ja osoite, www-sivustojen osoitteet sekä muut yhteystiedot
  • tiedot tilatuista tavaroista/palveluista, laskutustiedot ja muut tilauksiin liittyvät tiedot
  • tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen, tieto uutiskirjeiden tilauksista ja muista markkinointipreferensseistä
  • evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerättyä profilointitietoa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla sekä varmennetaan ns. asiakaslomakkeella (sopimus, suostumus, oikeutettu etu).
Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella tarjouspyynnön, henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhtiön ulkopuolelle. Tietoja saatetaan luovuttaa yhtiön kumppaneille, jos se on välttämätöntä palveluiden tuottamiseksi (käsittely perustuu oikeutettuun etuun) tai yhteistyössä suoritettujen markkinointitoimenpiteiden johdosta (käsittely perustuu suostumukseen). Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköinen aineisto: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriä voivat käyttää vain siihen erikseen oikeutetut henkilöt, joilla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät yhteydenotot tulee lähettää kirjallisesti: tietosuoja@utu.eu.
Rekisterinpitäjä vastaa yhteydenottoon säädetyssä ajassa.

Yhtiö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

1) Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina. Rekisteröity voi vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

2) Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

3) Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

4) Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.

5) Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Lisätietoja www.tietosuoja.fi.

11. Tietojen säilytys

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakassopimuksen hoitamiseksi on välttämätöntä. Henkilötietoja säilytetään markkinointitarkoituksiin lähtökohtaisesti asiakassuhteen voimassaoloajan. Kirjanpito- ja tositeaineistoksi luokiteltava aineisto säilytetään lakisääteinen aika.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet ja rekisterihallinto

Urho Tuominen -konserni käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa.

Rekisterin vastuuhenkilö päättää:

  • rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta ja tietojen luovuttamisesta
  • rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta
  • rekisterin suojaamisesta, arkistoinnista ja hävittämisestä
  • rekisterin muiden vastuuhenkilöiden nimeämisestä ja heidän tehtävistään
  • rekisteriselosteen päivittämisestä

13. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Mainontaevästeet auttavat meitä valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta näet mieleisiäsi mainoksia, kun vierailet eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro meille tai kolmansille osapuolille mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeäsi tai yhteystietojasi. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä (yhden pikselin kokoinen GIF-tiedosto), joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää.