Sähkön laadun parantaminen

Sähkön laatuun on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Mitä enemmän järjestelmässä on elektroniikkaa, sitä enemmän se itsessään tuottaa sähköverkkoon harmonisia yliaaltoja ja muita epäpuhtauksia. Sähkön laatua pystytään parantamaan kompensoinnin ja aktiivissuodatuksen avulla – lopputuloksena sähkölaskua saadaan pienennettyä ja sähköverkkoon kytkettyjen laitteiden luotettavuutta parannettua. 

Miten sähkön laatua mitataan ja tutkitaan?

Kaikki näyttää paperilla olevan kunnossa, mutta siitä huolimatta tuotannossa tai kiinteistössä esiintyy jatkuvasti esimerkiksi sulakevikoja tai laitteiden toimintahäiriöitä, joille ei löydy selkeää syytä. Sitä mukaa kun erilaiset elektroniset laitteet toimintojen hallinnassa yleistyvät, nousevat myös vaatimukset sähkön laadulle.

Lähtötilanteen selvittämiseksi kannattaa ensimmäisenä analysoida verkossa kulkeva sähkö. Mittauksessa selvitetään virran ja jännitteen harmoniset yliaallot sekä kaikkien vaiheiden virrat sekä jännitteet. Mittauksesta selviää esimerkiksi se, riittääkö pelkkä loistehon pienentäminen kompensointiparistojen avulla vai löytyykö merkkejä siitä, että pitää siirtyä tutkimaan järeämpiä toimenpiteitä kuten aktiivisuodattimen käyttöönottoa. 

Aktiivisuodatin itsessään on erittäin monipuolinen laite, jolla päästään käsiksi lähes kaikkiin sähkönlaadun ongelmiin, kuten loisteho, harmoniset yliaallot ja epätasaiset vaihevirrat. Aktiivisuodatin korjaa näitä samalla toimintaperiaatteella kuin vastamelukuulokkeet toimivat. Ainoastaan jännitteen perustaajuuden ongelmiin sillä ei juurikaan pystytä vaikuttamaan, vaan tällöin tulee suojaavaksi laitteeksi valita UPS-laite.

UTUlta ratkaisuja sähkön laadun parantamiseen 

Sähkön laadun parantamiseen on olemassa uusia, entistä parempia keinoja, joilla laatua voidaan parantaa ja nostaa se kulloisenkin käyttötarkoituksen vaatimalle tasolle. 

UTU on mielellään mukana auttamassa asiakkaitaan sekä sähkön laadun selvittämisessä että laadun parantamiseen tarvittavien laitteiden toimituksessa. UTU tarjoaa käyttöösi laadukkaita ratkaisuja sähköverkon häiriöiden poistoon. Kompensointilaitteet ovat helppoja asentaa ja ottaa käyttöön. Sähkönlaadun mittauspalvelulla takaamme aina oikeat laitteet oikeaan paikkaan, ja vaativiin kohteisiin suunnatuilla aktiivisuodattimilla saadaan hankalatkin sähkön epäpuhtaudet suodatettua pois. 

Ota yhteyttä!

Kun haet ratkaisuja sähkön laadun parantamiseen, ota yhteyttä meihin soittamalla, sähköpostitse tai verkkolomakkeen kautta. Olemme yhteydessä sinuun pikimmiten!

Tuotepäällikkö, Sähkönsyötön varmennus ja laatu

Harri Päivärinta

+358 44 505 3531
Toimipiste: Tampere, toimisto