Vastuullinen UTU

UTUlle vastuullisuus ja vastuunkanto ovat osa toimintaperiaatteitamme. Eettisyys, vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat keskeisiä osa-alueita niin tuotteissamme kuin tavassamme ajatella ja työskennellä. Huolehdimme työntekijöistämme ja heidän kehityksestään – periaatteemme on, että UTU on hyvä työpaikka nyt ja tulevaisuudessa. UTUn toimintaa kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti asiakaslähtöisesti, aktiivisesti ja määrätietoisesti. Tavoitteenamme on koko toimialan edelläkävijyys.

Toimitusjohtajan vastuullisuusterveiset

UTU on suomalainen perheyritys, joka on toiminut jo yli 100 vuoden ajan. Viime vuosien aikana vastuullisuudesta on tullut yhä tärkeämpi osa UTUn strategiaa. Arvomme, erityisesti uudistuminen, ohjaavat vastuullisuustyötämme. Näemme vastuullisuudessa paljon mahdollisuuksia uudistua ja kasvaa. UTU haluaa erottua edelläkävijänä myös vastuullisuudessa. Meille on tärkeää kehittää toimintaamme jatkuvasti ja omaksua uusia vastuullisuuskäytäntöjä, jotka vievät meidät ja asiakkaamme kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Olemme uudelleensertifioineet standardimme, laskeneet hiilijalanjälkemme ja kehittäneet henkilöstömme hyvinvointia sekä osaamista. Myös yhteistyömme kumppaneidemme kanssa on syventynyt, ja olemme yhdessä etsineet uusia innovatiivisia ratkaisuja vastuullisuuden parantamiseksi. Kestävän kehityksen ratkaisut ovat tuotekehityksemme keskiössä.

Henkilöstömme ja asiakkaamme ovat meille erityisen tärkeitä. Pidämme huolta siitä, että henkilöstömme ja asiakkaamme pysyvät turvassa ja tyytyväisinä. Samoin laatu on meille ensiarvoisen tärkeää. Haluamme tarjota asiakkaillemme vastuullisia tuotteita, jotka kestävät pitkälle tulevaisuuteen ja vastaavat korkeimpia laatuvaatimuksia. Uskomme, että vastuulliset valinnat eivät vain suojele ympäristöä, vaan myös parantavat asiakaskokemusta ja luottamusta.

Vaikka olemme ylpeitä edistymisestämme, tiedostamme, että matkamme kohti vastuullisempaa UTUa on vasta alussa. Olemme ylpeitä niistä askeleista, joita olemme jo ottaneet, ja odotamme innolla tulevaisuutta.

Kiitämme lämpimästi kaikkia, jotka ovat olleet mukana matkallamme kohti vastuullisempaa tulevaisuutta.

Olli Heinonen
Toimitusjohtaja
UTU Group

Arvomme

 • Asiakasymmärrys

  Haluamme olla aitoja kumppaneita asiakkaillemme ja olemme kaikessa toiminnassamme rehellisiä ja avoimia. Ymmärrämme asiakkaiden liiketoimintaa syvällisesti ja kehitämme tuotteitamme sekä palveluitamme vastaamaan asiakkaiden nykyisiä ja tulevia tarpeita.

 • Uudistuminen

  Omaamme ennakkoluulottoman asenteen ja meillä on vahva halu kehittää toimintatapojamme niin yhteisönä kuin henkilökohtaisella tasolla. Emme ummista silmiämme riskeiltä, mutta katsomme asioita mahdollisuuksien kautta. Jos epäonnistumme, reagoimme nopeasti ja siitä oppien.

 • Yhteistyö

  Toimintamme perustuu työtovereiden arvostukseen. Oman osaamisen jakamisella luomme hyvää työilmapiiriä ja mahdollisuuden toisilta oppimiseen. Ihmisten erilaisuus on rikkaus, ei este yhdessä tekemiselle.

 • Vahva suoritus

  Vaadimme itseltämme ja työtovereiltamme parasta mahdollista suoritusta. Uskallamme asettaa haasteellisia tavoitteita toiminnallemme. Aktiivinen palaute ohjaa kehitystämme vahvaan suoritukseen.

Vastuullisuusteemat osana UTUn strategiaa

Kannamme vastuun ympäristöstä kestävillä ja turvallisilla tuotteilla läpi toimitusketjun

Sähkö- ja energia-alalla tuotteiden pitkät käyttöiät ovat paras todiste kestävästä kehityksestä. UTUn tuotteet on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä. Olemme osa sitä toimitusketjua, joka sähköistää yhteiskuntaa ja tarjoaa ratkaisuja digitalisaation ja infrastruktuurin edistämiseen.

Ympäristövaikutuksina olemme ottaneet huomioon vedenkulutuksen, ilmastovaikutukset ja päästövaikutukset. Olemme tunnistaneet toimintamme päästöjä ja voimme todeta, että monessa mielessä nämä ovat vähäisiä ja kehittyvät positiivisesti. Kierrätysasteemme vuonna 2024 oli 95 %.

Olemme laskeneet hiilijalanjäljen tuotteillemme, jonka ansioista tiedämme tuotteidemme ympäristövaikutuksista enemmän. Tuotteidemme suunnittelussa ja valmistuksessa suosimme mahdollisuuksien mukaan kotimaista, paikallista osaamista sekä raaka-aineita. Ecovadis-vastuullisuusmittauksessa vuonna 2024 olemme saaneet arvonsanan ”committed”, joka osoittaa sitoumuksemme vastuullisuusasioihin. Missionamme ympäristövastuullisuudessa on jatkuva parannus.

Yhdenvertainen, turvallinen, oppiva ja hyvinvoiva UTU-yhteisö

UTU on hyvä työpaikka, nyt ja tulevaisuudessa! Tämä motto kantaa henkilöstöpolitikkaamme ja sen kehitystä. Haluamme, että UTUlla kaikki työntekijämme voivat hyvin ja heillä on mahdollisuus kehittyä työssään. Pidämme yllä avointa kulttuuria, jossa epäkohtien esiinottaminen on turvallista ja suotavaa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme tähtäävät hyvinvoivan ja yhdenvertaisen UTUn hyväksi.

UTU-henki ohjaa meitä olemaan parempia työkavereita toisillemme.

Valmistavassa teollisuudessa turvallisuus on kaiken tekemisen lähtökohta. Suunnittelemme tuotteemme niin, että ne ovat turvallisia niin utulaisille, asiakkaillemme kuin loppukäyttäjillekin.

Turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä, prosesseja ja toimintamalleja arvioidaan ja parannetaan säännöllisesti ja turvallisuuskäytänteet integroidaan kaikkiin liiketoiminnamme osa-alueisiin. Näin on saavutettu merkittäviä tuloksia, kuten tapaturmien määrän huomattava väheneminen, työntekijöiden hyvinvoinnin parantuminen sekä turvallisuuskulttuurin vakiinnuttaminen osaksi henkilöstön arkea.

Jokainen työntekijä on sitoutunut turvallisuusperiaatteisiin ja aktiivisesti osallistuu turvallisuuden kehittämiseen, mikä luo turvallisemman työympäristön jokaiselle.

Suoraselkäistä ja läpinäkyvää liiketoimintaa eettisillä toimintatavoilla läpi arvoketjun

Meille on tärkeää, että työskentelemme arvojemme mukaisesti, pelaamme
yhteisillä säännöillä sekä toimimme suoraselkäisesti sekä omassa työyhteisössämme että asiakkaitamme, kumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan. Jokainen työntekijämme on sitoutunut noudattamaan UTUn omaa Code Of Conduct -lupausta.

Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa missään niiden muodossa. Osallistumme kilpailuun reilulla ja eettisellä tavalla, ja kohtelemme kilpailijoitamme kunnioittavalla tavalla. Noudatamme Suomen lakeja ja kilpailulainsäädäntöä. Kunnioitamme YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia ja noudatamme Kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistusta työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista. Olemme sitoutuneet toimimaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti.

Olemme rehti ja reilu kilpailija sähkön pelikentällä. Meihin voi luottaa!

Vastuullisuusraportti

Olemme uudistaneet vastuullisuusraportoimme alkaen vuodesta 2023. Tulemme julkaisemaan uusimman raportin vuosittain Q2:n aikana.

Tervetuloa lukemaan UTUn vastuullisuusraporttia!

UTUn whistleblowing kanava

Whistleblowing UTU

Koetko, että UTUlla ei toimita eettisesti tai toiminnassamme on puutteita tai väärinkäytöksiä?

EU:n Whistleblower-direktiivin lainsäädäntö on astunut täysimääräisesti voimaan 1.1.2023. Tämä laki velvoittaa kaikkia yli 50 työntekijää työllistäviä järjestämään luotettavan ilmoituskanavan väärinkäytösten ja yksilöiden suojeluun. Laki perustuu EU:n ns. whistleblowing-direktiiviin ja se luo puitteet sille, miten väärinkäytöksistä tai lainvastaisesta toiminnasta voi ilmoittaa ja millaista suojelua ilmoittajalle annetaan.

UTUlaiset, UTUn kumppanit ja muut yhtiömme sidosryhmät voivat ilmoittaa lakien ja UTUn yleisten toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta UTUn anonyymin ilmoituskanavan (whistleblowing) kautta.

Ilmoituskanavassa ei käsitellä asiakasreklamaatioita, häiriöilmoituksia tai yleisiä HR-asioita.

Kysyttävää UTUn vastuullisuudesta?

Kerromme mielellämme lisää, miten otamme vastuun kestävän kehityksen, laadun ja turvallisuuden takaamisesta UTU-yhtiöissä.

Vastuullisuuskoordinaattori

Amanda Dahlroos

+358 451752877
Toimipiste: Ulvila, pääkonttori ja tuotanto