Kuormanhallinta

UTUn latausasemavalikoimasta löytyy useita eri ratkaisuja kohteisiin, jossa on tarvetta toteuttaa kuormanhallintaa, niin staattisilla kuin dynaamisilla ohjausarvoilla. Optimaalisen ratkaisun löytäminen edellyttää tietoa mm. kohteen liittymätehosta, keskuksien nimellisvirrankestosta, kaapeloinnista ja muista kuormista. Autamme mielellämme latauskohteen suunnittelussa myös kuormanhallinnan osalta.

Kuormanhallinta taloyhtiössä 

Taloyhtiöissä on syytä selvittää vapaana oleva teho, joka on erotus liittymätehon ja kulutushuippujen välillä. Asuinkäytössä on usein tarkoituksenmukaista arvioida käytettävissä oleva latausaika ja ajankohta, milloin käyttäjät liikkuvat eri aikatauluilla ja latausajat ovat usein pitkät. Myöskin se, että suomalaisten keskimääräinen ajosuorite on alle 45 km/päivä on hyvä huomioida mitoituksessa. Lähtökohtaisesti taloyhtiössä n. 2-3 kW/latauspiste on riittävä teho etenkin, jos latausasemat tasaavat kuormaa keskenään dynaamisesti, jolloin lataajien määrän ollessa pienempi, latausteho on vastaavasti korkeampi.

UTUReX ja UTUMaX kuormanhallinta

UTUReX ja UTUMaX tuoteperheissä kuormaa voidaan tasata ohjelmallisesti ja samaan ryhmään voidaan sijoittaa sekä UTUReX että UTUMaX latausasemia. Kun latauskenttä on perustettu, jokaisen latauspistorasian vaihejärjestys ja ryhmä syötetään järjestelmään, minkä jälkeen latauksen hallintajärjestelmä valvoo kuormaa ohjelmallisesti. Type 2 liittimissä on dynaaminen kuormanhallinta. Sitävastoin schuko-pistorasioissa dynaaminen kuormanhallinta ei ole mahdollista, vaan latauspisteet siirtyvät vuorottelujärjestelyyn tilanteissa, joissa vaiheessa on syntymässä ylikuormaa. Mikäli kohteessa tarvitaan ohjelmallisen 1-tason kuormanhallinnan lisäksi virtamuuntajiin perustuvaa kuormanhallintaa, on järjestelmään mahdollista liittää kuormanhallintakeskus (tulossa Q1/2024) 

BusinessLine ja Liviqo kuormanhallinta

Jos latauskentälle asennetaan esim. BusinessLine tai Liviqo-latausasemaryhmä, jossa on jopa 20 liitintä, huipputeho/kaapelointi voidaan rajoittaa 3x63A:n (n. 43 kW:iin), joka vastaa noin 2,15 kW:a per latauspistoke silloin, kun kaikki latausasemat ovat käytössä yhtä aikaa.  Liviqo-latausasemaryhmässä voi olla jopa 100 latausasemaa.

Latausasemien ryhmille voidaan määrittää: 

  • Huipputeho. Jos kyseessä on latausasemien ryhmä, järjestelmä jakaa älykkäästi saatavilla olevan tehon latausasemien välillä dynaamisesti. 
  • Älykäs jonotus. Jos yksittäisen latausaseman teho jää alle asetetun vähimmäistehon latausasemien ryhmässä, latausasemia asetetaan automaattisesti vuorotellen jonoon, jotta latausteho olisi riittävä. 
  • Latausprofiilit. Latausasemien sallittu huipputeho voidaan määrittää viikko/tuntikellolla. 

BusinessLine ja Liviqo-järjestelmässä toteutetaan myös sähkönsyötön vaiheenkierto sekä fyysisesti että ohjelmallisesti. Jos latauskentällä on paljon autoja, jotka lataavat akkuja vain 1-vaiheisella laturilla, voi yhteinen latausteho nousta jopa 50 % verrattuna tilanteeseen, jossa kaikki 1-vaiheiset autot kuormittavat samaa vaihetta. 

Elvi kuormanhallinta

Elvi-latausasemissa lataustehon tasaaminen latausasemien välillä tapahtuu latauksen hallintaohjelmistosta käsin dynaamisesti, huomioiden vapaana oleva kapasiteetti. 

Erityisen vaativissa kohteissa voidaan asentaa virtamuuntajia esim. kiinteistöliittymään (tulossa), jolloin vapaana oleva kapasiteetti saadaan täyteen käyttöön. Kyseinen optio toteutetaan nk. pilvipalveluna, jossa virtamuuntajat keräävät reaaliaikaista dataa latauksen hallintaohjelmaan ja lähettävät tarvittaessa latausasemille komentoja tehon laskemiseksi. Nämä ratkaisut toteutetaan kohdekohtaisesti. 

Kuormanhallinta työpaikoilla 

Työpaikoilla lataustehon mitoitus voi perustellusti olla korkeampi, jotta lataus tapahtuu työpäivän aikana, mutta edelleen on hyvä pitää mielessä, minkälaisia käyttäjiä yrityksessä lataa autojaan, vrt. yllä todettu keskimääräinen ajosuorite per päivä. Huipputehoa on perusteltua leikata jonkin verran tai järjestää sille optio, huomioiden sähköisten ajoneuvojen jatkuva määrällinen kasvu.  

BusinessLine-latausasemista rakennetaan enintään 20 latausaseman ryhmiä joille määritetään jaettu huipputeho. Ryhmiin voidaan lisätä asemia myöhemmin. Latauskentän koolla ole rajoituksia ja tarvittaessa kuormaa voidaan tasata myös latausasemaryhmien välillä. Liviqo vie latausasemaryhmittelyn uudelle tasolle ja ryhmään voidaan lisätä 100 latausasemaa. Liviqossa on myös kiinnitetty erityistä huomioita häiriötilanteisiin ja latausasemat osaavat uudelleenallokoidan tehoa jos esimerkiksi ryhmän sisäinen tiedonsiirto menee poikki.

Kun ajoneuvolaivue kasvaa yrityksessä, voi olla perusteltua myös asentaa DC-latausasema kiinteistöön, esimerkiksi Troniq Modular, jonka latausteho voi olla 90-400 kW välillä.

Kuormanhallinta julkisissa kohteissa 

Julkisissa kohteissa voi olla perusteltua tarjota normaalilatausta esimerkiksi lataushybrideille ja käyttäjille silloin, kun latausaika on pitempi, esim. kadunvarsipysäköinnissä. BusinessLine ja Liviqo 22 kW laturit ovat myös hyvä valinta, koska monet markkinoilla olevat lataushybridit on varustettu 32A (7,4 kW) 1-vaihelaturilla, ja jotkin täyssähköautotkin lataavat 3v 32A (22 kW) teholla.  

DC-lataus on jo nykyisin optimaalisempi lataustapa julkisissa kohteissa. Asiointilataus ja liikennepaikkojen lataus tapahtuu käyttömukavuuden kannalta mukavasti vain riittävän nopealla latauksella. Troniq Modular DC-latausasemista voidaan rakentaa suurempiakin latauskenttiä, joissa latauspistokkeiden ja latausasemien välillä voidaan tasata kuormaa dynaamisesti liittymäteho huomioiden. Tällöin tehonkäyttö on optimaalisempaa, kun latauspistokkeita voi olla enemmän ja teho tasaantuu eri latauspistokkeiden välillä, kun sähköajoneuvot lataavat eri tehoilla esim. akuston lataustason, lämpötilan ja tekniikan suhteen. 

Kuormanhallinta pientaloissa 

Jos kohteessa on tehoa käytettävissä rajallisesti, sähköauton latausaseman/muiden laitteiden energiankulutusta voidaan tasapainottaa. UTUlla on useita latureita valikoimassa, joihin voidaan liittää virtamuuntajiin perustuva kuormanhallinta, joka estää talon pääsulakkeiden palamisen. 

  • Solid-latausasema: sähköliittymän valvonta ja optiona aurinkosähkön käytön optimointi. Solid latausasemia voidaan myös liittää enintään 4 kpl saman kuormanvalvonnan piiriin, kun tarvitaan enemmän kuin yksi latausasema.  
  • Witty Start -latausasema: Erillinen virtamuuntajasarja, joka liitetään kiinteistöliittymään. 
  • Elvi ja BusinessLine latausasemat: useita ratkaisuvaihtoehtoja, UTU neuvoo oikean valinnan tekemisessä. 

Ota yhteyttä!

Autamme mielellämme, jotta löydämme sinulle parhaan ratkaisun. Otathan yhtettä puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen kautta.

Liiketoimintayksikön päällikkö, sähköauton lataus

Anu Rantala

+358 40 736 7979
Toimipiste: Ulvila, pääkonttori ja tuotanto

Tuotepäällikkö, sähköauton lataus

Antti Pesso

+358 44 777 2666
Toimipiste: Vantaa, varasto ja toimisto