UTU Invest – Osaa ja Omistaa

UTU Invest Oy on ketterä perheomisteinen sijoitusyhtiö yli sadan vuoden perinteillä. Olemme mukana tukemassa vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Etsiikö sinun yrityksesi luotettavaa sijoituskumppania? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

UTU Investin juuret sähkö- ja au­to­maa­tio­alal­la

UTU Invest Oy on perustettu vuonna 2019 ja sen juuret ulottuvat sadan vuoden päähän, vuonna 1919 perustettuun sähkö- ja automaatioalalla menestykkäästi toimivaan Urho Tuominen Oy:öön. UTU Invest omistaa enemmistön sähkö- ja automaatioalalla toimivasta UTU-konsernista ja toimii siten konsernin emoyhtiönä.

UTU-konsernin operatiivinen liiketoiminta tapahtuu Urho Tuominen Oy:n ja tämän tytäryhtiöiden kautta. Tytäryhtiöt toimivat Suomessa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 55 miljoonaa euroa ja se työllisti 190 henkeä.

UTUn brändilupaus on ”Osaa ja tekee”. UTU onkin kyllin iso omatakseen syvää osaamista ja laajat verkostot, mutta samalla sopivan ketterä palvelemaan asiakkaita joustavasti ja kehittämään uutta liiketoimintaa.

Si­joi­tam­me vas­tuul­li­seen lii­ke­toi­min­taan

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat arvoja, joita vaalimme kaikissa liiketoiminnoissamme. Siten myös sijoitustoimintamme tapahtuu vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Voimme si­joi­tus­po­li­tiik­kam­me mukaan tehdä sijoituksia eri toimialojen yhtiöihin, jotka liiketoiminnallaan tai tuotteillaan tukevat kestävän kehityksen toteutumista.

UTU Invest harjoittaa si­joi­tus­po­li­tiik­kan­sa mukaisesti sekä hajautettua että suoraa sijoitustoimintaa.

Tukea lii­ke­toi­min­taan­ne

Sijoittajana pystymme parhaiten tukemaan kohdeyritystä alku- tai muutosvaiheessa, jossa yhtiö hakee rahoitusta sekä liiketoimintaa tukevaa kokemusta ja verkostoja.  UTU Investin omistajilla on kokemusta pk- ja kasvuyritysten hal­li­tus­työs­ken­te­lys­tä sekä operativiisista johto- ja asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­tä niin yritttäjävetoisissa, pääomasijoittajien omistamissa kuin listatuissakin yhtiöissä.

Keskustelemme mielellämme lisää erilaisista sijoitusmahdollisuuksista.

Ota yhteyttä ja kerro, miten voimme olla avuksi.

Postiosoite

UTU Invest Oy
c/o UTU Oy
Ahjontie 1, PL 20
28401 ULVILA

Yhteyshenkilö

Hallituksen puheenjohtaja
Nina Sarén
0400 217 808
nina.saren@utugroup.com