Miten onnistut rakentamaan lain velvoittaman latausinfran kiinteistöön 2024 loppuun mennessä?

TI 27.8.2024 klo 10-10.45 kuulet webinaarissamme asiaa latausinfran rakentamisesta lain mukaan vuoden loppuun mennessä.

Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä velvoittaa varustamaan uudet pysäköintipaikat latauslaitteilla seuraavasti (muut kuin asuinrakennukset):

  • jos pysäköintipaikkoja on 11–50 kpl, vähintään yksi normaalitehoinen latauspiste
  • jos pysäköintipaikkoja on 51–100 kpl, vähintään kaksi normaalitehoista latauspistettä
  • jos pysäköintipaikkoja on yli 100 kpl, vähintään kolme normaalitehoista latauspistettä

Lisäksi latauspistevalmius on rakennettava pysäköintimäärän mukaan seuraavasti:

  • enintään 10 pysäköintipaikkaa, ei latauspistevalmiusvelvoitteita
  • 11–30 pysäköintipaikkaa, vähintään 50 % pysäköintipaikoista latauspistevalmius
  • 31–75 pysäköintipaikkaa, vähintään 15 pysäköintipaikkaan latauspistevalmius
  • yli 75 pysäköintipaikkaa, vähintään 20 % pysäköintipaikoista latausvalmius.

                   Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200733

Miten onnistun toteuttamaan lain velvoittaman sähköajoneuvojen latauspistemäärän mahdollisimman helposti ja kohteen mukaan parhaalla tavalla? Tule kuulemaan vinkkejä toimivan ja helpostirakennettavan latausinfran rakentamiseen!

Webinaarissa asiantuntijana:

Liiketoimintayksikön päällikkö, sähköauton lataus

Anu Rantala

+358 40 736 7979
Toimipiste: Ulvila, pääkonttori ja tuotanto