Blogi: Kuka ohjaa yli 100-vuotiasta perheomisteista kasvuyritystä?

Toimitusjohtaja Olli Heinonen Ulvilan toimipisteellä

Otsikko sisältää tarkoituksella näennäisen jännitteen – miten yli 100-vuotias perheomisteinen yritys voi kutsua itseään kasvuyritykseksi? Uskallan kuitenkin väittää, että juuri hyvin hallinnoidun pitkän historian omaavan perheyrityksen on mahdollista luoda hyvät edellytykset vahvalle kannattavalle kasvulle.

Vankka taloudellinen pohja, pitkäntähtäimen tavoitteet ja visio yhdistettynä yrityksen joustavaan tapaan toimia ja kykyyn tehdä päätöksiä ovat juuri niitä tekijöitä, joita kasvuyritys tarvitsee, ja jotka perheyrityksessä parhaimmillaan toteutuvat. Mutta miten UTUa perheyhtiönä hallinnoidaan, miten perheyhtiön toiminta eroaa pörssiyhtiöstä ja mitä tämä merkitsee käytännössä, jotta uskallamme kutsua itseämme kasvuyritykseksi?

Omistuksen, hallituksen ja johdon selkeät roolit

Karkeasti ottaen perheyritykset voidaan jakaa kahteen leiriin – yrityksiin, jossa omistaja(t) on vahvasti mukana operatiivisessa toiminnassa ja toisaalta yrityksiin, jossa omistuksen, hallituksen ja johdon roolit ovat selkeästi eriteltyjä. Molemmat mallit toimiessaan ovat erinomaisia. Haasteita voi ilmetä, jos ollaan jossain noiden kahden mallin välimaastossa – ja vieläpä niin että omistuksella, hallituksella ja johdolla on erilaiset käsitykset siitä, millä mallilla on tarkoitus toimia.

UTUlla omistuksen, hallituksen ja johdon roolit ovat selkeät. Säännöllisesti kokoontuva perheneuvosto muodostaa omistajastrategian, joka antaa yritykselle suunnan. Tätä ei kuitenkaan tule sekoittaa yrityksen strategiaan, vaan sen muodostamisen päävastuu UTUlla on johdolla ja yrityksellä itsellään. Eli vaikka hallitus viime kädessä hyväksyy tai hylkää strategian, ei johto voi paeta vastuutaan yrityksen strategian muodostamisesta.

Strategian lopullisen hyväksymisen lisäksi hallituksen roolina on sparrata – eli kannustaa ja potkia – yrityksen johtoa ja erityisesti toimitusjohtajaa yrityksen johtamisessa ja strategian toteuttamisessa. UTUn hallitus koostuu kolmesta omistajasukuun kuuluvasta henkilöstä sekä neljästä ulkopuolisesta liiketoiminnan ja hallitustyön ammattilaisesta. Itselleni toimitusjohtajana on mittaamaton tuki UTUn hallituksen ammattitaidosta ja kokemuksesta. UTUn hallituksella tulisi toimeen kertaluokkaa isompikin yritys.

”Hyvin hallinnoidussa perheyrityksessä pidetään yritys jatkuvasti hyvässä kunnossa ja samalla rakennetaan tulevaisuutta.”

Perheyrityksen kvartaali

Vanha kulunut sanonta toteaa perheyrityksen kvartaalin olevan 25 vuotta. Harva pörssiosakkeen omistaja ajattelee sijoitustaan 25 vuoden perspektiivillä, kun taas perheyrityksessä omistuksella on mielessään, millainen yritys jätetään seuraavalle sukupolvelle. Tämä antaa yrityksen kehittämiselle erinomaiset lähtökohdat – päätöksiä tehdään aidosti pidemmällä perspektiivillä. On kuitenkin väärin ymmärtää, että 25 vuoden kvartaali tarkoittaisi löysyyttä lyhyemmän tähtäimen tulosten saavuttamisessa. Olisi liian helppoa ainoastaan luvata ruusuista tulevaisuutta ilman samanaikaista tervettä tuloksen teon painetta tai toisaalta rutistaa sitruuna kuivaksi ja maksimoida lyhyen tähtäimen tulos tulevaisuuden kustannuksella. Hyvin hallinnoidussa perheyrityksessä pidetään yritys jatkuvasti hyvässä kunnossa ja samalla rakennetaan tulevaisuutta.

Joskus perheyhtiöitä syytetään turhasta varovaisuudesta. Pitänee joskus paikkansa, mutta vastaavasti on olemassa lukuisia esimerkkejä, joissa nimenomaan perheyhtiön pitkä aikajänne antaa mahdollisuuden ja rohkeuden investoida ja kehittää liiketoimintaa. UTUlla tämä on käytännössä muuttunut todeksi viime vuosina liikevaihdon tuplaantumisena kolmen yritys- ja liiketoimintakaupan muodossa orgaanista kasvua unohtamatta.

Sähkökeskusvalmistusta UTUlla 1950-luvulla

UTUn tuotantotilat tänä päivänä

Perheyritys liiketoiminnan kumppanina

Perheyrityksen pidempi perspektiivi ja kasvollisuus näkyvät myös yrityksen tavassa toimia asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Yrityksen toiminta on ennakoitavampaa, päätöksiä voidaan tehdä nopeammin ja perheyritys yleensä houkuttelee palvelukseensa myös arvomaailmaltaan hieman erilaisia työntekijöitä. Parhaassa tapauksessa perheyhtiö jalostaa näistä tekijöistä kilpailuedun, joka näkyy kasvollisena, asiakaslähtöisenä ja joustavana toimintatapana. Tästä juontaa juurensa myös UTUn asiakaslupaus ”Osaa ja tekee”.

UTU palkittiin STK:n toimesta esimerkillisenä tuotetiedon päivittäjänä 2019.

Moni sähkö- ja automaatioalan toimija on UTUn tapaan myös perheomisteinen yritys. Perheyhtiöiden välisessä yhteistyössä on monesti mukana oma persoonallinen sävynsä ja vaivattomuutensa. Tarkoitukseni ei ole tässä yhteydessä syrjiä UTUn ”ei perheomisteisia” asiakkaita ja kumppaneita – päinvastoin: perheyrityksillä ja UTUlla on myös paljon opittavaa esimerkiksi pörssiyhtiöiden tavassa toimia ja läheisessä asiakassuhteessa tuo oppiminen onnistuu parhaiten.

Kaikkia meitä tarvitaan

Itselläni on ollut arvokas mahdollisuus työskennellä työurani aluksi reilu 10 vuotta pörssiyrityksessä, sitten muutama vuosi startupissa ja tämän jälkeen kolmessa eri perheyrityksessä, joista viimeiset 7 vuotta toimitusjohtajana UTUlla. Jokaisen tyyppisessä yrityksessä on omat hyvät puolensa ja kaikkia tarvitaan. Rohkeista vahvalla etunojalla toimivista startupeista suurin osa epäonnistuu, mutta niiden joukosta syntyy uusia Woltteja. Tarvitaan pörssiyrityksiä, jotka muodostavat markkinatalouden toimivuuden kannalta sen oleellisen peruspilarin eli pörssimarkkinan.

Ja lopuksi tarvitaan perinteikkäitä, mutta kasvuhakuisia perheyrityksiä – UTU yhtenä niistä.

Lisätietoja aiheesta:

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli