UTU Vahti pelasti muuntamon salakavalalta tulvavedeltä

Suurin osa puistomuuntamoista on tällä hetkellä ilman olosuhdevalvontaa eikä niiden ”terveydentilasta” saada reaaliaikaista tietoa.

Ilmastonmuutos on vaikuttanut muun muassa Suomen talviin lisäten suuria lämpötila- ja kosteusvaihteluja. Tämä osaltaan lisää haasteita vaihteleviin maasto-olosuhteisiin asennettujen puistomuuntamoiden kunnonvalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Etäkunnonvalvonta ratkaisu ongelmaan

UTU on kehittänyt muuntamoiden kunnonvalvonnan ongelmaan ratkaisun ja tuonut markkinoille muuntamoiden reaaliaikaisen etäkunnonvalvontapalvelun.

Kiitos älykkään järjestelmän; UTU Vahti indikoi asiakkaamme veden varaan joutuneesta muuntamosta ennen kuin mahdolliset tuhansien eurojen vahingot ehtivät realisoitua!

Äkillinen lämpötilan nousu oli poikkeuksellisesti nostanut lumen sulamisveden määrän maastossa. Kun muuntamon pohjalle alkoi nousta vesi, UTUn IoT-pohjaisen valvontajärjestelmän akustinen osittaispurkausmittaus ilmoitti lisääntyneistä häiriötasoista ja näin ehdittiin ajoissa reagoida tilanteeseen.

Hanki suojaa muuntamokannalle ennen haastavien sääolosuhteiden lisääntymistä

Pilvipohjaisen UTU Vahti -palvelun avulla koko muuntamokannan teknistä kuntoa on vaivatonta seurata yhdellä silmäyksellä. Hälytysmäärittelyjen avulla tieto poikkeavista olosuhteista saadaan nopeasti havaittua ja näin ollen mahdollinen ongelman aiheuttaja kyetään selvittämään ennen kuin varsinainen peruuttamaton vika ja siitä koituvat keskeytys- ja korjauskustannukset realisoituvat.

Ennen talvea on hyvää aikaa asentaa UTU Vahti -laitteita ja päästä keräämään arvokasta pohjadataa ennen kuin haasteelliset sääolosuhteet lisääntyvät. Myös huoltokäynnit vähenevät, kun reaaliaikainen tieto muuntamoiden tilasta on jatkuvasti saatavilla UTU Portaalin kautta.

Tule kuulemaan aiheesta lisää webinaariimme:

Järjestämme TI 4.10.2022 klo 10-10.45 webinaarin, jossa esittelemme UTU Vahti tuotetta, sen toimintaa ja hyötyjä. Ilmoittaudu mukaan TÄSTÄ >>.

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli