Luotetun kumppanin tason kohotus – UTUlle HSE-sertifioinnit

UTU on tehnyt määrätietoista työtä HSEQ eli terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioiden kehittämisessä. Olemme siten sitoutuneita toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, sidosryhmäyhteistyön parantamiseen, henkilöstön hyvinvointiin ja ympäristön suojeluun. Toukokuussa 2020 saimme kovasta työstä myös palkan, kun aiempi ISO 9001 sertifikaattimme täydentyi HSE-johtamisjärjestelmän sertifikaateilla ISO 45001 ja ISO 14001 standardien mukaisesti.

HSEQ-kehitystyötä asiakas edellä, henkilöstö keskiössä

Lähdimme rakentamaan järjestelmiä vahvasti asiakas- ja sidosryhmäsuuntautuneesti. Otimme henkilöstön mukaan kehittämiseen ja etenimme päämäärätietoisesti keskittyen toiminnan kehittämiseen, lisäarvon tuottamiseen sekä haastekohteiden minimointiin. Turvallisuusjärjestelmää rakennettaessa kehitimme edelleen henkilöstön kykyä tunnistaa vaaroja ja kehityskohteita sekä vahvistimme ohjeistuksia.

– Olemme kehittäneet henkilöstön osaamista säännöllisellä kommunikaatiolla ja koulutuksilla. Näiden kautta tavoittelemme edelleen turvallisuuskulttuurin kehitystä, kertoo HSEQ-päällikkö Päivi Aho.

Johtamisjärjestelmäkehitystyön kautta tarjoamme asiakkaillemme tutun, luotetun, kotimaisen ja sertifioidun kumppanin.

– Kun tehdään töitä raskaiden koneistojen kanssa, on varmistettava henkilökunnan turvallisen työympäristön toteutuminen. Olemme saaneet HSE-toimilla parannettua työturvallisuutta entisestään, siistittyä työympäristöä ja tehostettua jätelajittelua. Tästä on hyvä jatkaa kehittämistä eteenpäin, pääluottamusmies ja kojeistoasentaja Janne Lehesvuori summaa.

Päämääränä kestävä kehitys

UTUn tuoteperhe kattaa muuntamot, keskijännite- ja pienjännitetuotteet, sähkökeskukset ja varmennetut sähkösyötön järjestelmät ja akustot. Valitsemalla UTUn tuotteen on asiakkaamme osana kestävän kehityksen edistämistä varmistamalla luotetun, turvallisen ja kestävän sähköjakelun. Ympäristönäkökohtien arvioinnissa korostuu UTUn tuotteiden pitkät käyttöiät ja elinkaarivaikutukset. Tuotteiden kehityksessä, materiaalivalinnoissa, suunnittelussa ja valmistuksessa otetaan huomioon ympäristövaikutukset, ja toiminnan jatkuvalla kehittämisellä vahvistetaan ympäristönsuojelua.

– UTUlla on lajiteltu ja kierrätetty hyvin jo aiemmin, mutta toimintaa läpikäymällä olemme voineet edelleen vähentää sekajätteen määrää ja nostaa kierrätysastetta. Energiatehokkuuteen olemme myös panostaneet käymällä läpi toiminnan ja kiinteistöjen energiankäyttöä ja tekemällä kehittäviä investointeja, Päivi Aho kertoo

Pitkäjänteisellä henkilöstön kehittämisellä saavutettu tuloksia

Työterveyteen ja hyvinvointiin on panostettu erityisesti kommunikaatioita kehittämällä ja aktivoimalla henkilöstöä. Henkilöstön omistautuneisuusseurannassa olemme saavuttaneet hyvää kehitystä ja saavutimmekin ”Innostavimmat yritykset” -statuksen valtakunnallisessa otannassa.

– Uskallamme asettaa haasteellisia tavoitteita toiminnallemme ja tämän teimme myös rakentaessamme järjestelmät reilun seitsemän kuukauden aikana sertifiointikuntoon, sanoo toimitusjohtaja Olli Heinonen.

UTUn asiakaslupauksen mukaisesti osaamme ja teemme – tätä työtä jatkamme myös tulevaisuudessa!

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli