Vastuullinen UTU

UTUlle vastuullisuus ja vastuunkanto ovat osa toimintaperiaatteitamme. Eettisyys, vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat keskeisiä termejä niin tuotteissamme kuin tavassamme ajatella ja työskennellä. Huolehdimme työntekijöistämme ja heidän kehityksestään. UTUn toimintaa kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti asiakaslähtöisesti, aktiivisesti ja määrätietoisesti. Tavoitteenamme on koko toimialan edelläkävijyys.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Arvomme

 • Asiakasymmärrys

  Haluamme olla aitoja kumppaneita asiakkaillemme ja olemme kaikessa toiminnassamme rehellisiä ja avoimia. Ymmärrämme asiakkaiden liiketoimintaa syvällisesti ja kehitämme tuotteitamme sekä palveluitamme vastaamaan asiakkaiden nykyisiä ja tulevia tarpeita.

 • Uudistuminen

  Omaamme ennakkoluulottoman asenteen ja meillä on vahva halu kehittää toimintatapojamme niin yhteisönä kuin henkilökohtaisella tasolla. Emme ummista silmiämme riskeiltä, mutta katsomme asioita mahdollisuuksien kautta. Jos epäonnistumme, reagoimme nopeasti ja siitä oppien.

 • Yhteistyö

  Toimintamme perustuu työtovereiden arvostukseen. Oman osaamisen jakamisella luomme hyvää työilmapiiriä ja mahdollisuuden toisilta oppimiseen. Ihmisten erilaisuus on rikkaus, ei este yhdessä tekemiselle.

 • Vahva suoritus

  Vaadimme itseltämme ja työtovereiltamme parasta mahdollista suoritusta. Uskallamme asettaa haasteellisia tavoitteita toiminnallemme. Aktiivinen palaute ohjaa kehitystämme vahvaan suoritukseen.

Laatu

UTU Oy kehittää, valmistaa ja tuo markkinoille korkealaatuisia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita sähkö- ja energia-alan tarpeisiin. Haluamme ymmärtää syvällisesti sähkö- ja energia-alan trendit ja asiakaskuntamme tarpeet nyt ja tulevaisuudessa sekä kehittää UTUn tuotteita ja palveluita täyttämään ne parhaimmalla tavalla. Kotimainen valmistustoiminta lähellä asiakkaita takaa nopean toimituskyvyn, joustavuuden ja korkean palvelutason.

Sähkö- ja energia-alalla tuotteiden pitkät käyttöiät ovat paras todiste kestävästä kehityksestä. UTU Oy:n tuotteet on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä. Olemme osa sitä toimitusketjua, joka sähköistää yhteiskuntaa ja tarjoaa ratkaisuja digitalisaation ja infrastruktuurin edistämiseen.

UTU Oy:llä on sertifioidut johtamisjärjestelmät ISO 9001 (Laatu), ISO 14001 (Ympäristö) ja ISO 45001 (Työterveys – ja Turvallisuus) standardivaatimusten mukaisesti.

Kestävä kehitys ja ympäristö

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden johtaminen UTU Oy:ssä perustuu yrityksen arvoihin, strategiaan ja toimintaperiaatteisiin. Huomioimme ympäristönäkökohdat tuotteiden kehityksessä, valmistuksessa sekä operatiivisessa toiminnassa. Tavoitteenamme on edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä kestävillä ja innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla.”

Ympäristövaikutuksina olemme ottaneet huomioon vedenkulutuksen, ilmastovaikutukset ja päästövaikutukset. Olemme tunnistaneet toimintamme päästöjä ja voimme todeta, että monessa mielessä nämä ovat vähäisiä ja kehittyvät positiivisesti. 

Osana HSE-kehitystoimintaamme olemme kartoittaneet UTU Oy:n hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjäljen kartoittamisen taustalla oli tunnistaa lisää niitä tekijöitä, joita voimme edelleen kehittää tai joihin voimme vaikuttaa. Tavoitteenamme on jatkossa edelleen vähentää hiilijalanjälkeämme ja näin vastuullisena toimijana olla mukana yhteiskunnan kehityksessä. 

Vastuullisuus ja turvallisuus

UTU Oy:lle vastuullisuus ja vastuukanto ovat osa toimintaperiaatteitamme. Olemme eettisiä, ja vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat keskeisiä termejä niin tuotteissamme kuin tavassamme ajatella ja työskennellä. Huolehdimme työntekijöistämme ja heidän kehityksestään. UTUn toimintaa kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti asiakaslähtöisesti, aktiivisesti ja määrätietoisesti. Tavoitteena on koko toimialan edelläkävijyys.

UTUn Vastuullisuusraportti

Sertifikaatit

UTU hyväntekijänä

Haluamme tukea apua tarvitsevia. Autamme niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti ja olemme mukana tekemässä hyvää arvojemme mukaisesti yhteistyöllä ja ennakkoluulottomuudella.

Olemme useana vuonna olleet mukana Gubbe – Onnellinen vanhuus -toiminnassa. Näin mahdollistamme meille valikoidulle ikäihmisillemme kerran viikossa säännöllistä seuraa ja yhteistä harrastamista Gubbe-nuoren kanssa. Samalla autamme nuorta työllistymään esim. opiskelunsa ohessa.

Lahjoitamme joulumuistamisemme vuosittain valittuun kohteeseen. Samoin tuemme paikallista urheilua ja harrastamista. Mm. Ulvilan Pesä-Veikkojen toiminnan tukemisessa olemme olleet mukana jo useamman vuoden ajan, samoin tuemme nuorisojalkapalloa FC Ulvilan riveissä.  Olemme mukana myös useammassa kertaluontaisessa tempauksessa, esim. koululaistoiminnan tukemissa sekä vähävaraisten perheiden tapahtumissa.

Meille on tärkeää olla mukana tekemässä hyvää, jotta voimme jakaa vahvaa suoritusta myös muualle ympäristöön.

UTUn whistleblowing kanava

Whistleblowing UTU

Koetko, että UTUlla ei toimita eettisesti tai toiminnassamme on puutteita tai väärinkäytöksiä?

EU:n Whistleblower-direktiivin lainsäädäntö on astunut täysimääräisesti voimaan 1.1.2023. Tämä laki velvoittaa kaikkia yli 50 työntekijää työllistäviä järjestämään luotettavan ilmoituskanavan väärinkäytösten ja yksilöiden suojeluun. Laki perustuu EU:n ns. whistleblowing-direktiiviin ja se luo puitteet sille, miten väärinkäytöksistä tai lainvastaisesta toiminnasta voi ilmoittaa ja millaista suojelua ilmoittajalle annetaan.

UTUlaiset, UTUn kumppanit ja muut yhtiömme sidosryhmät voivat ilmoittaa lakien ja UTUn yleisten toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta UTUn anonyymin ilmoituskanavan (whistleblowing) kautta.

Ilmoituskanavassa ei käsitellä asiakasreklamaatioita, häiriöilmoituksia tai yleisiä HR-asioita.

Kysyttävää UTUn vastuullisuudesta?

Kerromme mielellämme lisää, miten otamme vastuun kestävän kehityksen, laadun ja turvallisuuden takaamisesta UTU-yhtiöissä.

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Johanna Teinilä

+358503713818