Vastuullisuus osana henkilöstö- ja sidosryhmätoimintaa

Monet yritykset ja yhteisöt korostavat nykyisin viestinnässään olevansa vastuullisia ja tukevansa kestävää kehitystä. UTUlla on kehityksen täyteistä ja vastuullista historiaa takanaan jo 103 vuoden ajalta. Mutta miten me aidosti tässä pärjäämme ja miten voimme edelleen kehittyä?

Kuinka vastuullisia olemme? Ja miten voimme edelleen välittää tätä eteenpäin?

Vastuuntunto on hyvin konkreettista alkukesän hetkinä, kun lähes viikoittain olemme ottaneet vastaan joko uusia TET-harjoittelijoita, alan opiskelijoita ja harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä. Kannamme vastuumme siitä, että perehdytämme heidät ja voimme tarjota arvokasta työkokemusta sekä jakaa alamme ja tuotteiden osaamista.

Paikallisena toimijana UTU toimii vastuullisesti ja edistää kestävää kehitystä monin tavoin. Noudatamme korkeimpia eettisiä periaatteita myös yhteistyössä eri sidosryhmiemme kanssa. Hyvä hallintotapa, yhteiskunnallinen aktiivisuus ja osallistuminen ovat UTUlle tärkeitä. Toimimme aktiivisesti eri järjestöissä ja tuemme myös tätä kautta kestävää kehitystä sekä vastuullisuutta yrityksissä ja yhteiskunnassa.

Teemme myös oppilaitosyhteistyötä ja tarjoamme oppisopimustyötä. Toimintaamme ja tuotteisiimme pääsevät tutustumaan paikalliset sidosryhmät. Teemme yhteistyötä ja käytämme alihankintaa monissa palveluissa ja edistämme näin osaamisen tehokkainta hyödyntämistä. Näiden sidosryhmien kanssa olemme myös kommunikoineet työturvallisuus ja vastuullisuusperiaatteemme ja vahvistaneet eri sidosryhmien sitoutumisen niihin. Paikallisen alihankkijaverkoston sekä lähialueen toimittajaverkoston käyttäminen on myös hyvä esimerkki kestävän kehityksen tukemisesta.

Teemme myös toimittaja-arviointeja, ja kestävän kehityksen sekä HSE-asioiden hallinta on noussut yhä voimakkaammin esiin myös näissä. Nyt kesän aikana jatkamme taas jo aiemmin aloitettuja toimittajavelvoiteinfoja osana Vastuullisuusohjelmaamme. Olemme läpikäyneet myös YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet ja sitoudumme niihin. Tätä kehitystä haluamme myös edistää toimittajaverkostossamme.

Alla vain muutamat otteet toimittaja- ja alihankintasitoumuksista:

  • Sitoudumme kestävään ja jatkuvaan kehittämiseen kaikissa toiminnoissa
  • Sitoudumme noudattamaan kaikessa toiminnassamme lainsäädännön velvoitteita
  • Sitoudumme noudattamaan hyviä eettisiä periaatteita kaikessa toiminnassamme
  • Sitoudumme kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia
  • Meillä on nollatoleranssi lahjonnalle ja korruptiolle ja vältämme eturistiriitoja
  • Kannamme vastuun ympäristönsuojelusta
  • Varmistamme hyvät työolosuhteet, henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun sekä työlainsäädännön noudattamisen (ml pakotetun / lapsityövoiman kielto)

Vaikkakin UTU Oy tunnetaan paikallisena lounaisrannikon tuotantopaikkana, on meillä toimintaa laajemmin myös Norjassa, Baltiassa ja Automation-toimipisteissä. Olemme toteuttaneet nyt konsernin eri yksiköiden välistä benchmarking-vertailua, jonka tavoitteena on varmistaa parhaiden käytäntöjen toteutuminen myös Vastuullisuus ja Kestävä kehitys asioissa.

UTU Oy:n arvojen mukaan haluamme kehittää toimintaamme, tuotteitamme ja palveluitamme. Toimintamme perustuu henkilöstön ja sidosryhmien arvostukseen. Vaadimme myös itseltämme ja kumppaneiltamme parasta mahdollista suoritusta.

Lisätietoja aiheesta:

HSE & Laatu päällikkö

Päivi Aho

+358 40 018 0112
Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli