UTU Next generation ohjelma – valmistautumista onnistuneeseen sukupolvenvaihdokseen hyvissä ajoin

UTU haluaa tulevaisuudessakin toimia osaavana, vastuullisena ja hyvinvoivana perheyrityksenä. Next generation -ohjelma tähtää liiketoiminnan kehittämiseen ja onnistuneeseen sukupolvenvaihdokseen, jonka pohjaa on lähdettävä luomaan riittävän aikaisin ja systemaattisesti.

Omistajasukupolvi ja nuoret tapasivat toisensa kesäkuussa Turussa. Tapaaminen oli osa UTUn Next generation -ohjelmaa, jonka tarkoitus on perehdyttää uusi sukupolvi yrityksen asioihin. Pääkuvassa vasemmalta oikealle: Valtteri Sarén, Nina Sarén, Joonatan Kauppi, Oscu Uurasmaa ja Alina Kauppi.

100 vuotta perheyrityksenä

UTUn historia alkoi vuonna 1919, kun Urho Tuominen perusti sähkö- ja puhelinliikkeen Poriin. Aluksi yrityksen toiminta keskittyi sähkötarvikkeiden ja -koneiden myyntiin, mutta myöhemmin se laajeni sähköasennuksiin ja sähkökeskusten valmistamiseen.

Sittemmin toiminta on kasvanut myös alueellisesti suurempiin mittasuhteisiin. Aluksi se laajeni ympäri Suomea, myöhemmin myös Baltiaan ja Norjaan. UTU on saavuttanut vakaan markkina-aseman ja kehittynyt varteenotettavaksi toimijaksi sähköalalla.

Omistajaperhe on pysynyt tiiviisti yhteyksissä yritykseen koko yrityksen satavuotisen historian ajan, ja tänä päivänä yrityksen toimintaa kehittää jo neljäs sukupolvi. Tavoitteena on ollut paitsi liiketoiminnan kasvattaminen, myös työntekijöihin ja vastuulliseen liiketoimintaan panostaminen. Omistajien arvomaailma näkyy yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa ja päätöksenteossa.

Next generation -ohjelmasta puhtia sukupolvenvaihdokseen

Tänä vuonna UTUlla käynnistyi Next generation -ohjelma, jonka tavoitteena on valmentaa seuraavaa sukupolvea yrityksen toiminnan jatkamiseen. Ohjelma syntyi omistajien halusta tutustuttaa UTUn tuleva omistajasukupolvi paremmin toisiinsa sekä yrityksen toimintaan. Tavoitteena on kasvattaa rohkea ja määrätietoinen viides sukupolvi, joka pystyy tekemään tärkeitä ratkaisuja yhteisymmärryksessä.

– On tärkeää, että seuraava sukupolvi tuntee toisensa hyvin ja pystyy keskustelemaan tärkeistä asioista, sanoo UTUn hallituksen jäsen Oscu Uurasmaa.

Hallituksen jäsen Nina Sarén uskoo, että Next generation -ohjelma on hyvä tapa perehdyttää uutta sukupolvea yrityksen toimintaan. Hänestä ohjelma tarjoaa nuorille myös runsaasti mahdollisuuksia kehittää itseään.

– Next generation -ohjelmalla halutaan antaa tuleville omistajille tietotaitoa omistamiseen, yrittäjyyteen ja eri rooleihin yrityksessä. Lisäksi halutaan antaa faktatietoa yrityksestä, taloudesta ja hallitustyöskentelystä. Toisaalta tavoitteena on myös valmentaa ja kannustaa itsenäiseen harkintaan ja päätöksentekoon.

Ohjelmaan sisältyy tapaamisia, koulutusta ja mahdollisuus harjoitteluun yrityksessä. Nuoret itse ovat kokeneet erityisesti Next generation -harjoittelun toimivaksi tavaksi tutustua yrityksen toimintaan. Tänä kesänä UTUlla on ollut kaksi Next generation -harjoittelijaa.

– Harjoittelu on lisännyt tietojani yrityksestä eksponentiaalisesti. Pintatiedosta on siirrytty siihen, että tietää mitä tapahtuu ja kuka on kuka, kertoo Valtteri Sarén.

– Harjoittelu on ollut todella silmiä avaavaa. Minulle tuli yllätyksenä, miten paljon asioita UTUssa tapahtuu, lisää Alina Kauppi, UTUn toinen Next generation -harjoittelija.

– Olin töissä talousosastolla, joten katsoin asioita lähinnä siitä näkökulmasta. Toisaalta talousosasto pääsee aika syvälle yrityksen toimintaan, sillä kaikki yrityksen asiat kulkevat oman työpöydän kautta, sanoo aiemmin UTUlla harjoittelussa ollut Joonatan Kauppi.

Joonatan Kauppi ja Alina Kauppi uskovat UTUn tulevaisuuteen.

Mitä UTUlle kuuluu tulevaisuudessa?

Yritykset joutuvat jatkuvasti katsomaan ympärilleen ja mukautumaan oman alansa muutoksiin. UTUn pitkäaikaisena tavoitteena on ollut liiketoiminnan kasvun ja muuntuvuuden ohella panostaa vastuullisuuteen, luotettavuuteen ja työntekijöihin. Myös tulevaisuudessa aiotaan pitää kiinni yrityksen tärkeimmistä perusarvoista.

– Toivon, että kasvaisimme yrityksenä ja olisimme kestävän kehityksen sanansaattaja. Toisaalta toivon, että pystymme muuhunkin hyvään yhteiskunnallisesti esimerkiksi olemalla hyvä paikka työntekijöille, sanoo Nina Sarén.

– Jos motivoituneet työntekijät saavat toteuttaa sellaista arvomaailmaa, jota he itse arvostavat, syntyy yritykselle sitä kautta uusia menestyksekkäitä polkuja, täydentää Uurasmaa.

Yksi Next generation -ohjelman tavoitteista on haastaa nuoria ajattelemaan ja pohtimaan yrityksen tulevaisuutta. Uusi sukupolvi tuo perheyrityksen toimintaan usein uudenlaisia ajatuksia ja toimintatapoja. Millaisia ovat nuorten visiot UTUn tulevaisuudesta?

– Toivon, että yritys kasvaisi, mutta pysyisi kuitenkin samalla linjalla. Arvomaailmassa ei tule tehdä isoa harppausta, toteaa Valtteri Sarén.

– Haluaisin, että yrityksellä olisi riittävästi halua ja rohkeutta olla omanlainen, ottaa omaa suuntaa ja uudistua, Joonatan Kauppi lisää.

Alina Kauppi on samoilla linjoilla. Lisäksi hän toivoo uuden sukupolven pysyvän yhteisymmärryksessä keskenään.

– Toivon, että uusi sukupolvi tutustuisi toisiinsa paremmin ja löytäisi uuden suunnan, johon viedä yritystä yhteisymmärryksessä. Vaikka asioista oltaisiinkin eri mieltä, niin päätökset on tehtävä yhdessä.

Valtteri Sarén ja Nina Sarén haluavat UTUn pitävän tulevaisuudessa kiinni perusarvoistaan.
Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli