Mitä kannattaa huomioida teollisuuden sähkökeskusta uusittaessa?

Sähkökeskus on koko tuotantolaitoksen sydän, joten siksi sen kunnon selvittäminen ajoissa kannattaa. Myös uudemmissa keskuksissa uusiminen voi tulla tarpeeseen niissä käytetyn edistyneemmän elektroniikan vuoksi.

Toimintavarmuus, turvallisuus ja tarkoituksenmukaisuus ovat kolme avainasiaa, jotka teollisuuden sähkökeskuksissa kannattaa arvioida uusimistarpeen selvittämiseksi. Näin neuvoo myyntipäällikkö Rami Kivistö UTU Oy:ltä. Sähkökeskuksen uusiminen ei ole itseisarvo, mutta keskus on olennaisen tärkeä osa tuotantoa. Siksi sen kunnon selvittäminen ajoissa kannattaa.

Sähkökeskukset ovat useimmiten pitkäikäisiä, ja Suomessa on vieläkin käytössä tuhansia 1970- ja 1980-luvuilla asennettuja keskuksia, jotka alkavat olla väistämättä elinkaarensa päässä. Käytössä on edelleen esim. vanhoja ”uuniluukkukeskuksia”, joissa yhden sulakkeen vaihtaminen edellyttää koko keskuksen kytkemistä jännitteettömäksi. Pienen vian vuoksi voidaan joutua pysäyttämään koko tuotantolaitos. Myös uudemmissa keskuksissa voi olla uusimisen tarvetta niissä käytetyn edistyneemmän elektroniikan vuoksi.

Käytettävyyttäkin tärkeämpi asia on turvallisuus ja se onkin parantunut keskuksissa huomattavasti sekä komponenttien että keskusrakenteiden osalta. Nykyaikaiset keskukset ovat kosketussuojattua rakennetta, joten työskentely jännitteistenkin osien läheisyydessä on turvallista. Tämä helpottaa ja nopeuttaa sekä huolto- että korjaustöitä huomattavasti.

Uudet keskukset ovat myös nykystandardien mukaan testattu lämpenemisen, oikosulun ja valokaarioikosulun varalta niin, että niiden turvallisuustaso on kyllä ihan eri luokkaa kuin ennen, Rami kertoo.

Esisuunnittelu on kaiken avain

Sähkökeskus kannattaa uusia ennakoivasti ennen kuin se varsinaisesti vikaantuu, jotta vältytään taloudellisilta, tuotannollisilta ja henkilöstöön kohdistuvilta vahingoilta.

Kun yritys päättää uusia sähkökeskuksen, sen kannattaa kiinnittää valinnassaan huomiota paitsi itse keskuksen laatuun, myös koko vaihto-operaation sujumiseen. Tällaisissa projekteissa on monia asioita, jotka voivat mennä vikaan.

Huolellinen esisuunnittelu vaihto-operaatiota varten on onnistuneen projektin avain, Rami sanoo. Tämä koskee sekä uuden keskuksen valmistamista että itse asennustyötä. Huolellinen hankemäärittely ja piirikaaviotason suunnittelu maksavat itsensä takaisin. Silloin kun kaikki on huolellisesti mietitty ja dokumentoitu jo esisuunnitteluvaiheessa, epäselvyyksien määrä on pieni ja muutoksien hallinta prosessin edetessä on helppoa. Itse vaihtotyö on aina kyettävä tekemään tuotannon ehdoilla sähkökatkoksen aika minimoiden.

Huolellinen esisuunnittelu on mahdollista vain, jos se aloitetaan riittävän ajoissa. Sillä varmistetaan, että kaikki tarvittavat osat ovat olemassa ja projektin vaiheet saadaan nivottua sujuvaksi prosessiksi, jossa tekijät ja osat ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Kiire johtaa vain sähläämiseen ja ongelmiin itse vaihtotyössä. Aina kun vanhaa puretaan tulee vastaan jotakin yllättävää. Yllätyksille kannattaakin suunnitelmassa varata jokin verran ”puskuri” työaikaa.

UTU mukana alusta loppuun

UTU on kehittänyt sähkökeskusten uusimiseen helpon ja turvallisen tavan. UTU ottaa vastuun uudesta keskuksesta ns. kokonaisurakkana. Se pitää sisällään kaiken, lähtien vanhan keskuksen kunnon arvioinnista ja päätyen uuden keskuksen valmistamiseen sekä asentamiseen. Asiakkaan huoleksi jää vain olla liikkeellä ajoissa, jotta vaihtotyö saataisiin sijoitettua parhaaseen kohtaan kalenterissa, esimerkiksi vuosihuollon yhteyteen.

UTUn kokemus ja asiantuntemus ovat asiakkaan käytettävissä koko prosessin ajan, sen jokaisessa vaiheessa. UTU voi hoitaa koko suunnittelun, tai osan siitä, yhdessä asiakkaan tai asiakkaan kumppanin kanssa.

Koko prosessi lähtee liikkeelle vanhan keskuksen kunnon arvioinnista. Keskuksen sisältämät kaapelit ja liitokset asettavat viimeisen rajan uusimiselle. Vanhat keskukset ovat usein komponenttiensa osalta yksinkertaista tekniikkaa, ja siksi niillä on ollut pitkä käyttöikä. Ikuisia ne eivät kuitenkaan ole, ja esimerkiksi tulipalojen riskit vanhoissa keskuksissa ovat kohonneet.

Mitä uudempiin keskuksiin tullaan, sitä enemmän niissä on elektroniikkaa, mikä lisää vikaantumiskohteiden määrää ja lyhentää elinikää. Esimerkiksi katkaisijat ja kontaktorit alkavat ikääntyessään tehdä vikalaukaisuja ja toimintavarmuus laskee. Jonkin verran yksittäisiä komponentteja kannattaa uusia, mutta aina tulisi pitää mielessä koko kojeiston elinkaari ja se kuinka paljon yhden komponentin vaihdolla saadaan kojeistolle turvallista käyttöaikaa lisää.

Sähkökeskus uusitaan myös tuleviin tarpeisiin

Uuden sähkökeskuksen suunnittelussa otetaan huomioon olemassa olevat kaapeloinnit ja muut lähtökohdat, sekä yrityksen tulevat tarpeet niin, että uusittu keskus riittää pariksi seuraavaksi vuosikymmeneksi. Koska UTU sekä suunnittelee että valmistaa omassa tehtaassaan suunnittelemansa keskukset, voidaan prosessissa ottaa huomioon hyvin yksityiskohtaisesti kunkin yrityksen tarpeet ja tarvittaessa myös muuttaa suunnitelmia prosessin edetessä.

Vanhan keskuksen purkaminen ja uuden asentaminen on usein noin kahden päivän työ. Nopeus perustuu hyviin esivalmisteluihin ja kokeneen asennusporukan ammattitaitoon. Jos yllätyksiä asennuksessa tulee, niihin pystytään reagoimaan nopeasti yhteistyössä asentajien ja Ulvilassa sijaitsevan tehtaan kanssa. UTUn asennustiimi ja muutoksien hallinta ovat saaneet teollisuusasiakkailta kiitosta.

Juuri toiminnan joustavuus ja laatu ovat ne asiat, joista UTU haluaa pitää tiukasti kiinni. Onhan sähkökeskus koko tuotantolaitoksen sydän, joten jos se ei toimi niin ongelmat näkyvät laajasti.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.
Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli