Keskitetyn suojauksen kotelot kotitalouksiin ja pientuotantolaitoksiin vakioituna ratkaisuna UTUlta

1.1.2023 on astunut voimaan suositus, jonka mukaan kaikki jakeluverkkoon liitettävät tuotantolaitokset on varustettava suojalaitteilla, jotka kytkevät laitoksen tai tuotantolaitoksen syöttämän saarekkeen irti jakeluverkosta silloin, kun jakeluverkon syöttö katkeaa esimerkiksi vikatilanteen takia, tai kun jakeluverkon syöttämän sähkön laatu poikkeaa jakeluverkon normaaliarvoista.

UTU on vakioinut sekä kotitalouksiin että pientuotantolaitoksiin tarkoitetut mallit, jotka soveltuvat keskitettyyn suojaukseen.

Keskukset pieniin (max. 10kWp) aurinkosähköjärjestelmiin

UTUn valikoimasta löytyy mallit kotitalouksien aurinkosähköjärjestelmien kuorman- ja energiavarastojen ohjaukseen sekä verkon erotukseen. Keskukset soveltuvat osaksi Froniuksen inverttereillä ja akkuvarastolla toteutettuihin aurinkosähköjärjestelmiin. Keskukset sisältävät Fronius Smart meter TS65A-3 -älymittarin ja ovat yhteensopivia Fronius Symo GEN24 plus -invertterien kanssa.

Kustannustehokas tuotteisto yli 50kWp tuotantolaitoksille laadukkailla komponenteilla.

Kaikkiin yli 50kW tuotantolaitteistoihin suositellaan ja useimmilla verkkoyhtiöillä jo vaaditaan keskitettyä suojausta, joka ei ole integroituna tuotantoyksikköön.

UTUn keskitetyn suojauksen kotelot on toteutettu Hagerin uudella H3+ kompaktikatkaisijalla.
Kompaktikatkaisija on varustettu moottoriohjaimella, jolla hoidetaan hallittu automaattinen takaisinkytkentä. Katkaisija on lukittavissa riippulukolla. Kun keskitetty suojaus on toteutettu kompaktikatkaisijalla, ei tuotantolaitteistossa tarvita erillistä AC-turvakytkintä. Tämä tuo kustannustehokkuutta tuotantolaitteistolle.

Koteloissa on myös vakiona tuotannonmittaus, joka hoidetaan ModBus-verkkoanalysaattorilla.

UTUn vakioiduista keskitetyn suojauksen koteloista on saatavilla master-mallit, jotka sisältävät tarvittavat suojaustoiminnot; ne kytkevät tuotantolaitteiston irti jakeluverkosta, mikäli jakeluverkon syöttö katkeaa tai sen jännitteen tai taajuuden arvot poikkeavat standardissa SFS-EN 50549-7:2019 määritellyistä arvoista. Master-koteloiden lisäksi saatavilla on slave-mallit, joille voidaan tuoda jännite- ja taajuusvalvontatiedot kotelon ulkopuoliselta valvontareleeltä.

Tutustu vakioituun valikoimaamme. Saatavilla on nopeillakin toimituksilla master- ja slave-mallit ulko- ja sisäasennuksiin 50-250kWp inverttereille. Master -koteloiden lisäksi saatavilla on slave -mallit, joille voidaan tuoda jännite- ja taajuusvalontatiedot kotelon ulkopuoliselta valvontareleeltä katkaisijan ohjausta varten.

Keskitetyn suojauksen koteloiden ominaisuuksia:

  • Sertifioitu keskusrakenne (SGS Fimko)
  • Interface-kytkimenä Hager H3+ kompaktikatkaisija alijännitelaukaisijalla
  • Jälleenkytkentää varten kompaktikatkaisijassa moottoriohjain
  • Katkaisija lukittavissa riippulukolla
  • Tuotannonmittaus (verkkoanalysaattori ModBus-tiedonsiirtoväylällä)
  • Koteloissa paikallinen hätä-seis-kytkin

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli