Testaa säännöllisesti sähkökeskuksen vikavirtasuojauksen toimivuus – katso ohjevideo

Vikavirtasuojan tarkoituksena on suojata ihmisiä ja kotieläimiä sähköiskuilta ja estää tulipaloja! Olethan säännöllisesti muistanut testata sähkökeskuksesi vikavirtasuojan toimivuuden? Toiminnan testaus säännöllisesti (1-2 kertaa vuodessa) on TÄRKEÄÄ MUISTAA, jotta suojalaite toimii oikein vikatilanteessa ja antaa käyttäjälleen sen tuoman lisäturvan.

Mikä on vikavirtasuojakatkaisija ja missä sitä käytetään?

Vikavirtasuojakatkaisija on herkkä lisäsuojalaite, jota käytetään täydentämään johdonsuojakatkaisijan sulakkeen antamaa suojausta. Se suojaa ihmistä, joka koskettaa vahingossa jännitteisiä osia, esimerkiksi sähkölaitteeseen tai jatkojohtoon tulleen vian takia. Suojalaite kytkee vaarallisen jännitteen nopeasti pois tarvittaessa. Vikavirtasuojakatkaisija antaa myös lisäsuojan mahdollisen sähköpalon varalle. Asennuksissa kaikki pistorasiat, joihin voidaan liittää siirrettävä sähkölaite on suojattava 30 mA vikavirtasuojakatkaisijalla. Se vaaditaan myös tiloihin, joissa sähkön käyttöolosuhteet ovat tavanomaista vaarallisemmat, kuten kylpyhuoneessa ja ulkona. Uudistuneen SFS 6000 -standardin mukaan jatkossa myös valaistusryhmät tulee suojata kaikissa asuntotiloissa enintään 30 mA vikavirtasuojakatkaisijalla. Vikavirtasuojaus voidaan jättää asuinrakennuksissa pois pistorasioista, jotka pysyvästi syöttävät määrättyä laitetta, tai syötön katkeamisesta voi aiheutua merkittävää haittaa. Esimerkiksi jääkaapit ja pakastimet voidaan jättää vikavirtasuojaamatta.

Mihin vikavirtasuojakatkaisijan toiminta perustuu?

Vikavirtasuojan toiminta perustuu siihen, että sähkölaitteeseen vaihejohdinta pitkin menevä virta palaa nollajohdinta tai toisia vaihejohtimia pitkin, eli niiden summavirta on normaalissa tilanteessa nolla. Mikäli virta poikkeaa nollasta, osa virrasta kulkee väärää reittiä ja voi aiheuttaa vaaraa. Pahimmillaan virta voi kulkea ihmisen kautta. Vikavirtasuojakatkaisijan tarkoituksena on katkaista tällaiset virheellistä tietä kulkevat virrat.

Miten sähkökeskuksen vikavirtasuojan toimiminen testataan – katso ohjevideo

Vikavirtasuojakatkaisijan toiminta on tarkistettava käyttöohjeen mukaisesti säännöllisin väliajoin painamalla sen testipainiketta (1-2 kertaa vuodessa). Testauksella ylläpidetään ja varmistetaan suojalaitteen toimintakunto. Ellei laite reagoi testipainiketta painettaessa, se on jumittunut eikä sen toimiminen vikatilanteessa ole varmaa. Laite on tällöin vaihdettava uuteen. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasennusliike. Testaamisen jälkeen vikavirtasuojakytkin palautetaan toiminta-asentoon kääntämällä siinä oleva kytkin I-asentoon.

Videolla näemme hyvän esimerkin siitä, mitä tapahtuu, kun vikavirtasuojakytkimen säännöllinen testaaminen on jäänyt useita vuosia tekemättä. Videossa näkyvä vikavirtasuojakytkin on jumittunut, joten se ei takaa sen tuomaa lisäturvaa tällä hetkellä. Ainoa vaihtoehto on vaihtaa se uuteen valtuutetun sähköasennusliikkeen toimesta.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Vikavirtasuojauksen toimivuuden testaaminen on siis äärimmäisen yksinkertaista ja helppoa. Suurin ongelma tässä onkin muistaa tehdä testaus säännöllisin väliajoin. Voitkin tehdä itsellesi muistisääntöjä asiasta: esim. aina, kun siirrät kelloja kesä- ja talviaikaan, suoritat samalla sähkökeskuksessasi vikavirtasuojan toimivuustestauksen.

Mitä tehdä, kun vikavirtasuojakatkaisija laukeaa?

Vikavirtasuojakatkaisija katkaisee sähkönsyötön, jos virtapiirissä on liian suuri vuoto- tai vikavirta. Syynä voi olla yksittäisen sähkölaitteen vika, likaantuminen tai se, että liian monta laitetta on kytketty samaan virtapiiriin, jolloin ehjienkin laitteiden sallittujen vuotovirtojen summa aiheuttaa laukaisun. Vikakohta selviää, kun laitteiden pistotulpat irrotetaan kaikista niistä pistorasioista, joiden suojana kyseinen vikavirtasuojakatkaisija toimii. Tämän jälkeen vikavirtasuojakatkaisija palautetaan toimintatilaan (I-asentoon). Jos vikavirtasuojakatkaisija laukeaa heti uudestaan, syy on talon sähköasennuksissa ja korjaukseen tarvitaan sähköasentajan ammattitaitoa. Jos vikavirtasuojakatkaisija ei laukea, jokin irti kytketyistä laitteista on huollon tarpeessa tai samaan piiriin on ollut liitettynä liian monta laitetta. Päätelmiä siitä, mikä laite on viallinen tai mikä laitemäärä on sopiva, voidaan tehdä liittämällä laitteet yksitellen takaisin sähköverkkoon.

Mitä eroa on vikavirtasuojalla ja ylijännitesuojalla?

ℹ️Vikavirtasuoja suojaa ihmisiä ja estää sähköpalot katkaisemalla virtapiirin vuotovirran havaittuaan. Seuraa virtapiirien sisääntulevan ja lähtevän virran tasapainoa. Jos virtamäärät poikkeavat toisistaan, se katkaisee virtapiirin. Tämä poikkeama voi johtua esimerkiksi vuotovirrasta, joka syntyy, kun sähkövirta kulkee ihmisen tai muun johtavan materiaalin kautta maahan.

ℹ️Ylijännitesuoja suojaa laitteita ylijännitteiltä ohjaamalla ylimääräisen jännitteen maahan ilman, että se katkaisee virtapiiriä. Reagoi äkillisiin jännitepiikkeihin, jotka voivat johtua esimerkiksi ukkosista tai sähköverkossa tapahtuvista häiriöistä. Ylijännitesuoja ohjaa ylijännitteen turvallisesti maahan ja estää sen pääsyn suojattaviin laitteisiin.

Molempia suojalaitteita käytetään usein yhdessä kokonaisvaltaisen sähköjärjestelmän suojan varmistamiseksi.

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli