Paranna palosuojausta valokaarivikasuojalla (AFDD)

Hagerin valokaarivikasuojat (AFDD) ovat tuotteita, jotka parantavat palosuojausta kiinteistöissä.

Älykästä tekniikkaa, turvallisempi tulevaisuus

Valokaarivikasuojat (AFDD) ovat tuotteita, joilla estetään valokaarien ja kipinöinnin aiheuttamia tulipaloja. Johdonsuojallisten valokaarivikasuojien lisäksi valikoimastamme löydät myös henkilösuojaukseen tarkoitetut tuotteet, joissa yhdistyy suojaus vikavirtaa, ylikuormaa sekä valokaaria vastaan – yhdessä kompaktissa laitteessa. Valokaarivikasuojia on saatavilla Hager-valikoimasta nimellisvirroille 6 – 25 A, katkaisukykyvaihtoehtojen ollessa 6 ja 10 kA.

Valokaarivikasuojalla varmistat suojauksen

Valokaarivikasuoja (AFDD) tarjoaa sinulle parannetun palosuojauksen sen laukaistessa pois sarja- ja rinnanvalokaaret, jotka ylittävät 275 voltin tason.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Kolme toimintoa yhdessä

Henkilösuojaksi tarkoitetussa valokaarivikasuojassa yhdistyy johdonsuojakatkaisija, vikavirtasuojakatkaisija sekä mikroprosessoriohjattu suoja valokaaria vastaan. Tämä yhdistelmätuote tarjoaa paremman selektiivisyyden asennukselle kuin johdonsuojalla varustettu valokaarivikasuoja erillisen vikavirtasuojan jälkeen. Tämä siksi, että vain kyseinen piiri kytketään pois vikatilanteessa, muut piirit säilyvät toiminnassa.

Ennaltaehkäisevää palosuojausta valokaarivikasuojilla, valitse 40 tuotteesta

Saksassa on suositeltua käyttää valokaarivikasuojia sähköasennuksissa esimerkiksi makuuhuoneiden lähtöjen suojaukseen. AFDD-suojat ovat laajasti käytössä myös Yhdysvalloissa. Suomessa, kuten myös Ruotsissa, AFDD on vielä suosituksena sähköasennuksia koskevissa määräyksissä, mutta pitkällä aikavälillä kysyntä tulee olemaan suurta myös täällä. Siksi tarjoamme käyttöösi Hager-valikoimasta kaikkiaan 40 tuotetta, 20 AFDD-johdonsuojaa ja 20 AFDD-vikavirtajohdonsuojaa.

Tiivistelmä: Hagerin valokaarivikasuojat johdonsuojakatkaisijalla

Icn 6 kA, B-käyrä

Icn 6 kA, C-käyrä

Icn 10 kA, B-käyrä

Icn 10 kA, C-käyrä

Tiivistelmä: Hagerin valokaarivikasuojat vikavirtajohdonsuojalla

Icn 6 kA, B-käyrä

Icn 6 kA, C-käyrä

Icn 10 kA, B-käyrä

Icn 10 kA, C-käyrä

Laajennettu suoja 10 kA katkaisukyvyllä

Valokaarivikasuojista on valittavissa kaksi katkaisuvaihtoehtoa 6 kA ja 10 kA. 6 kA soveltuu erinomaisesti peruskäyttöön. 10 kA vaihtoehto on turvanasi asennuksissa, joissa oikosulkuvirrat voivat nousta normaalia korkeammiksi esimerkiksi suuremmissa liikekiinteistöissä verkkoa syöttävän muuntajan lähellä.

Kaksi laukaisukäyrää: B ja C

Meidän valokaarivikasuojamme ovat saatavilla sekä B- että C-käyräisenä. C-käyrän tuote reagoi ”hitaammin” kuin B-käyräinen. Siksi C-käyräiset valokaarivikasuojat soveltuvat paremmin ryhmiin, joissa on suurempia lamppuryhmiä sekä kaupallisiin kohteisiin, joissa ryhmään on kytketty suuremman käynnistysvirran omaavia koneita. C-käyräiset tuotteet kestävät paremmin tällaisia käynnistysvirtoja ja varmistavat että piirin syöttö ei katkea turhan takia.

Quickconnect 6kA katkaisijoissa
Ruuvitekniikka 10kA katkaisijoissa

Katkaisukyvyltään 6 kA valokaarivikasuojamme on varustettu QuickConnect -jousiliitostekniikalla, kun taas katkaisukyvyltään 10 kA valokaarisuojat on varustettu perinteisellä ruuviliitintekniikalla. Huomioithan, että ruuviliitokset, toisin kuin jousiliittimet, eivät ole huoltovapaita ja niiden tila on tarkistettava määräajoin.

AFDD-katkaisija tarjoaa luotettavan suojan,
piiriä valvoo mikroprosessori

Hagerin valokaarivikasuojat tarjoavat hyvän suojan sarja- ja rinnanvalokaaria vastaan. Tämän varmistaa mikroprosessori, joka valvoo jatkuvasti 120 eri virta- ja jänniteparametria piirissä. Jos mikroprosessori havaitsee vialle ominaisia virta- ja jännitemuotoja minimissään 2,5 A virta-arvolla valokaarivian merkiksi, tekee suoja katkaisun.

Valokaarivikasuojaa suositellaan käytettäväksi sähköasennusmääräyskokoelmassa

Suomessa valokaarivikasuojia vasta suositellaan käytettäväksi sähköasennuksia koskevissa määräyksissä. Valokaarivikasuoja mittaa jännite- ja virtamuotoja ja on suunniteltu tunnistamaan eristysviat, löysät liitokset ja muut vastaavat viat eli ajoittain ilmenevän kipinöinnin/valokaaret. Kun sarjavalokaaria havaitaan, katkaistaan virta. Kun valokaarivikasuojaan yhdistetään vikavirtasuoja, saadaan aikaan kunnollinen suoja tulipalojen ehkäisemiseksi.

Valokaarivikojen tyypillisiä syitä

Valokaariviat johtuvat ei-toivotuista läpilyönneistä vikapisteessä. Vikapisteessä sähköenergia johtaa vikakohdan ylikuumenemiseen. Jo 450 joulen energiatasossa PVC-kaapelit voivat syttyä palamaan. Tästä voi kehittyä tulipalo, joka pahimmassa tapauksessa leviää koko rakennukseen. Tyypillisiä syitä vioille ovat muun muassa:

  • Rikkinäinen virtajohto
  • Vääntynyt virtajohto
  • Vaurioituneet kaapelit
  • Huono kontakti pistorasiassa
  • Vaurioitunut eristys
  • Löysät liitokset
  • Tuholaisten puremat kaapelit
  • Kuluneet kaapelit

Katso video AFDD valokaarivikasuojista:

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.
Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli