Vihreä siirtymä – mahdollisuuksien jättipotti

Suomeen vyöryy historiallisen suuri 140 miljardin euron vihreän siirtymän investointiaalto – otsikoi Helsingin Sanomat elokuun viimeisenä maanantaina 2023.  Tuulivoiman, aurinkovoiman, akkuvarastojen, sähköverkkojen ja vetytalouden listattujen investointien taso vastaa siis noin puolta Suomen valtion tämän hetken bruttokansantuotteen tasosta.

Vaikka kaikki ennakoidut hankkeet eivät todennäköisesti toteudukaan, ja vaikka suurimmat hankkeet toteutetaan suurien eurooppalaisten toimijoiden kansainvälisillä kumppaniverkostoilla, lupaa näin valtava ennuste myös UTUn kaltaiselle paikalliselle sähkö-, energia- ja automaatioalan osaavalle tekijälle ruusuisempaa lähitulevaisuutta.

Mahdollisuuksia aurinkovoimasta

Markkinoiden kohdeasiakkuuksia määritettäessä, UTUlle soveliain asiakaskunta löytyy usein alan keskikokoisista toimijoista. Tuulivoiman rakentaminen perustuu suurelta osin suurien eurooppalaisten OEM-valmistajien laitekumppaniverkostoon ja tästä syystä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta UTUn on ollut hankala päästä mukaan näihin hankkeisiin.

Aurinkovoiman osalta tilanne on toinen, sillä voimaloiden koko vaihtelee enemmän ja toimijoiden joukossa on enemmän UTUn tyyppiasiakaskunnan kokoista toimijaa. Aurinkovoiman suuruus Suomen energian tuotannosta on vasta 1GW (tuulivoima 7GW), mutta se tulee ennusteiden mukaan monikertaistumaan jo seuraavaan parin kolmen vuoden aikana. Suuria aurinkovoimaloita on suunnittelussa monien UTUlaisten tutuille lähialueille – mm. Ulvilan Harjunpäähän ja Kaasmarkkuun, Luvialle, Rauman Lappiin ja Uudenkaupungin Kalantiin.

Olemme kuluneen vuoden aikana noteeranneet kasvun aurinkovoimaan kohdistuvissa sähkökeskus-, suojalaite- ja muuntamokyselyissä ja ryhtyneet tiiviimpään verkostoitumiseen alan toimijoiden kanssa samoin lisänneet kierroksia vakioitujen ratkaisujen tuotteistamisessa.

Energianhallintajärjestelmät puhututtavat

Tuuli -ja aurinkovoiman hetkellinen tuotantomäärä vaihtelee olosuhteista riippuen paljonkin, ja muun muassa tästä syystä näemme sähkön hintatariffissa suurta vaihtelua. Useat yritykset ovat tuoneet markkinoille energianhallintajärjestelmiä, joilla suurinta kulutusta voi ohjata halvemmille tariffitunneille ja näin saada säästöä sähkölaskussa.

UTUn kannalta energianhallintajärjestelmät tuntuvat luontevalta toimialueelta, olemmehan läsnä monissa Suomen kiinteistöissä sähkökeskuksen muodossa ja juuri keskuksessa hallintajärjestelmät tekevät tarvittavia mittauksia ja ohjausta.

Kun perehdymme tarkemmin energianhallintamarkkinaan huomaamme, että monista toimijoista huolimatta, liiketoiminnalliset menestystarinat ovat harvassa. On ilmeisesti niin, että monissa tapauksissa sähkö kuitenkin heikommankin tuotannon aikana on sen verran halpaa, ettei säätöjärjestelmän tuoma säästö kata energianhallintajärjestelmän kustannuksia. Varmaa kuitenkin on, että energiantuotannon vaihtelut ja sitä seuraavat tariffin ponnahtelut ovat tulleet jäädäkseen. Rohkeilla ja innovatiivisilla energian varastointi ja -hallintaratkaisuilla, kuten Cactoksen kierrätysakkuihin perustuvilla varastoilla tai Elisa Kotiakku -tyylisellä palvelukonseptilla, voi olla markkinassa voitettavaa.

UTUn verkkoliiketoiminnan tulevaisuuden näkymiä

Tuuli -ja aurinkovoimalat sekä vedyntuotantolaitokset yleensä sijaitsevat maantieteellisesti muualla kuin suurimmat sähkönkulutuspisteet. Verkkoyhtiöasiakkaamme Caruna ja Elenia ovat tiiviisti korostaneet tulevia investointitarpeita sekä siirto- että jakeluverkkoja koskien, jotta sähkö saadaan tehokkaasti siirtymään tuotanto- ja kulutuspisteiden välillä.

Nyt syksyllä 2023 elämme jännittäviä aikoja, kun Energiavirasto tulee kertomaan sähköverkkojen säätely ja valvontamallin vuosille 2024-2031. Jakeluverkot nähdään merkittävässä roolissa juuri edellä mainittujen sähkönkulutusjoustojen mahdollistajana. Verkkoyhtiöt vetoavat yhteiskuntamme päättäjiin sen vuoksi, että uudesta valvontamallista tulisi innovaatioihin ja investointeihin kannustava. Valvontamallilla tulee olemaan suora vaikutus Sähkönjakelu ja Energia -liiketoimintamme tulevaisuuden näkymiin. Loppuvuoden 2023 päätökset tulevat siis asettamaan tulevien verkkoinvestointien suuruusluokan ja samalla ne asettavat raamit UTUn tulevien vuosien verkkoliiketoiminnalle. Toimitusvarmalle, tehokkaalle ja joustavalle paikalliselle toimijalle löytyy kuitenkin aina mahdollisuuksia!

Blogin kirjoittaja:

Liiketoiminta- ja tuotekehitysjohtaja, sähkönjakelu ja energia

Jarkko Kuntanen

+358 45 130 4159
Toimipiste: Vantaa, varasto ja toimisto
Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli