UTUn tuotanto uudistuu – miten onnistumme?

Ei liene monellekaan epäselvää, että layoutilla teollisuudessa tarkoitetaan perinteisesti sitä, miten tuotantotila on järjestetty: miten laitteet, työpisteet, kulkureitit ja varastot on sijoiteltu tehtaaseen. Se, mikä päivittäisessä työssä usein unohtuu, on se, että layoutiin sitoutuu aina aikaa, työtä ja rahaa. Monet yritykset myös Suomessa kyllä tiedostavat, että tehokas layout tuo mukanaan merkittävää kilpailuetua, mutta valitettavan harvoin projektiin lähdetään mukaan, sen haasteellisuuden vuoksi. Onneksi UTUlla ajateltiin toisin.

UTU tarttui haasteeseen

Vuonna 2023 UTUlla otettiin määrätietoinen askel kohti tehokkaampaa ja turvallisempaa tuotantoa. Vanha layout, joka perustui erillisten layout-mallien sulatusuuniin, oli osoittautunut tehottomaksi sekä materiaalivirtojen, että tilankäytön osalta. Nämä edellä mainitut seikat nostivat riskiä heikentyneeseen tuotannon kokonaistehokkuuteen, kasvaviin kustannuksiin ja huononevaan kilpailukykyyn. Siksi oli tärkeää suunnitella uusi layout siten, että edellä mainitut riskit on minimoitu ja fokuksessa näiden asiakokonaisuuksien lisäksi on turvallisuus, ergonomia ja parantunut laaduntuottokyky.

Uudelle layoutille asetettiin seuraavat ylätason tavoitteet:

✅ On turvallinen työntekijöille ja mahdollisille vierailijoille
✅ On suunniteltu siten, että materiaalivirta on mahdollisimman tehokas
✅ Minimoi tuotteen läpäisyajan
✅ Minimoi työntekijöiden turhan liikkeen
✅ Auttaa tuottamaan hyvää laatua
✅ Hyödyntää käytettävissä olevan tilan tehokkaasti

Tuotannon layout-uudistus Ulvilassa

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Jotta edellä mainitut tavoitteet oli mahdollista saavuttaa ja karkeatason idea saadaan jalkautettua, tarvittiin huolellinen suunnitteluvaihe. UTUn suunnitteluvaiheessa oli oman henkilöstön lisäksi mukana myös ulkopuolinen suunnittelutoimisto. Analyysi, mikä suunnittelutoimiston kautta syntyi, tarjosi arvokasta tietoa nykytilanteesta ja mahdollisista tuotannon pullonkauloista tai tehottomuuksista.

Tällainen lähestymistapa, jossa ulkopuolista asiantuntijaa hyödynnettiin data-analyysin ja suunnitteluehdotusten osalta, mahdollisti objektiivisen ja perusteellisen tarkastelun layoutin nykytilanteesta ja tarpeista. Tämä auttoi varmistamaan, että ehdotetut muutokset olivat perusteltuja ja mahdollisimman tehokkaita. Lisäksi se tarjosi arvokasta ulkopuolista näkemystä, mikä voi joskus tuoda esiin ratkaisuja, joita talon sisällä ei ehkä olisi huomattu.

Työntekijä rakentaa Mirri mittarikeskusta Ulvilan tehtaalla

Yleisesti voidaan todeta, että layoutin suunnitteluvaihe, jossa oli mukana ulkopuolinen palveluntarjoaja, kaikki keskeiset toimihenkilöt sekä tuotannon ja logistiikan koko henkilöstö, oli kokonaisvaltainen ja toimiva prosessi, joka varmisti tehtaan toimintojen optimoinnin. Ulkopuolisen asiantuntijan tuoma objektiivinen näkemys yhdistettynä henkilöstön operatiiviseen tietämykseen mahdollisti kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Logistiikan ja tuotannon toimihenkilöt toivat esiin prosessin teknisen ja toiminnallisen puolen, kun taas tuotannon ja logistiikan työntekijät toivat arvokasta käytännön kokemusta ja näkemystä työntekijöiden tarpeista. Yhdessä pystyttiin luomaan suunnitelma, joka oli sekä toiminnallisesti tehokas että käytännöllinen toteuttaa, varmistaen samalla henkilökunnan sitoutumisen ja sujuvan siirtymän uuteen layoutiin

Lari Juhela istuu sohvalla

”By the way, erilaisia layout suunnitelmia oli pöydällä kuusi erilaista, joista eniten hyötyjä tuova, mutta samalla haasteellisin toteuttaa valittiin.”

Sanoista tekoihin

Vuoden alussa käynnistettiin layout-muutoksen toteutusvaihe, joka oli suunnitteluvaiheen tulosten perusteella tarkkaan harkittu ja hallittu prosessi. Omaa henkilöstöä hyödynnettiin tässäkin vaiheessa laajalla kirjolla, mikä luonnollisesti jälleen kerran osoitti organisaation vahvaa sitoutumista ja takasi ostopalveluiden käytön minimoinnin.

Layout-muutoksemme toteutuksessa yksi keskeisimmistä haasteista oli ja on edelleen, että tehtaan toiminnan pitää jatkua samanaikaisesti muutoksen kanssa. Jokaisen muutoksen vaikutus pitää arvioida tarkkaan, jotta varmistetaan tuotannon korkea tehokkuus, asiakaspalvelu ja resurssien optimaalinen käyttö.

UTU Ulvilan tehtaan uudistettu layout
Arkea UTU Ulvilan tehtaalta
Ulvilan tuotannon uudistettu layout

Muutoksen läpivienti tähän mennessä on tapahtunut sujuvasti ja järki on aina voittanut tunteet. Projekti on soljunut eteenpäin periaatteella ”mittaa kahdesti ja sahaa yhdesti”, mikä kuvaa huolellista ja harkittua lähestymistapaa muutoksen toteutuksessa. Paljon on näiden kuukausien aikana tullut vastaan sellaisia asioita, joihin törmäämme ensimmäistä kertaa, mutta niistäkin on selvitty kunnialla.

Yleisesti voidaan jo nyt todeta, että tämä layout-muutoksen toteutusvaihe on ollut oiva esimerkki siitä, miten organisaatio voi saavuttaa merkittäviä tuloksia hyödyntämällä omaa henkilöstöään ja panostamalla huolelliseen suunnitteluun ja toteutukseen. Kiitos tähänastisesta menestyksestä kuuluu kaikille niille, jotka ovat osallistuneet prosessiin!

Customer is King

Vaikka layout-muutos näkyy fyysisesti UTUn tehdastason toiminnassa, sen taustalla on kuitenkin syvällisempi tavoite: olla tulevaisuudessa entistäkin parempi asiakaspalvelija. UTU pyrkii aina parantamaan toimintaansa kokonaisvaltaisesti, ja layout-muutoksella on keskeinen rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Edellä kerrottujen muutosten avulla UTU pyrkii kehittämään tuotantoprosessiensa tehokkuutta ja toiminnan virtaavuutta. Tämä mahdollistaa nopeamman ja joustavamman reagoinnin asiakkaiden tarpeisiin ja johtaa entistä lyhyempiin toimitusaikoihin sekä parempaan asiakastyytyväisyyteen. Ja toivon mukaan kokonaisuutena lisää edelleen luottamusta UTUn toimintaa kohtaan ja varmistaa sen, että UTU pysyy kilpailukykyisenä ja innovatiivisena toimijana omalla alallaan myös tulevaisuudessa.

Mukavaa alkavaa kesää!

Lari Juhela
operatiivinen johtaja
UTU Oy

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli