Millaista on vastuullisuus ja kestävä kehitys UTUlla?

”Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden johtaminen UTU Oy:ssä perustuu yrityksen arvoihin, strategiaan ja toimintaperiaatteisiin.  Osaltamme edistämme tätä kehitystä tarjoamalla edistyksellisiä ratkaisuja eri sidosryhmien tarpeisiin. Ohjaamme toimintaa aktiivisesti toimintasuunnitelman kautta ja tässä vuosittaisessa Kestävä kehitys ja Vastuullisuus -raportissa nostamme esiin merkittävimmät edistymiset sekä tavoitteet tulevaisuudelle.”

– Päivi Aho, HSE & Laatupäällikkö

Vastuullisuus UTUlla

Vastuullisuus ja vastuukanto ovat osa toimintaperiaatteitamme. Olemme eettisiä, ja vastuullisuus sekä kestävä kehitys ovat keskeisiä termejä niin tuotteissamme kuin tavassamme ajatella ja työskennellä. Toimimme aktiivisesti eri järjestöissä ja tuemme myös tätä kautta kestävää kehitystä ja vastuullisuutta yrityksissä ja yhteiskunnassa. Olemme mukana esimerkiksi Onnellinen vanhuus -hankkeessa, jonka kautta tuemme yhteiskunnan ikääntyneitä ja myös nuoria työllistämisen, yhteistyön ja kumppanuuden merkeissä. 

Olemme käyneet läpi koko vastuullisuuden teemaa ja ottaneet huomioon vastuullisuuden eri näkökulmat:

Taloudellinen vastuullisuus on yrityksellemme itsestään selvyys. Noudatamme lainsäädäntöä ja hyviä kirjanpitotapoja ja olemme reilu yhteistyökumppani sidosryhmillemme.

Sosiaalinen ja eettinen vastuullisuus linkittyy toiminnassamme moneen asiaan ja eri sidosryhmiin. Olemme vastuullinen työnantaja henkilöstöllemme. Keräämme henkilöstöpalautetta ja kehitämme toimintaa omistautuneisuustoiminnnan kautta. Kehitämme henkilöstöä ja yhdessä opimme toisiltamme. Vaadimme itseltämme ja työtovereiltamme parasta mahdollista suoritusta ja olemme sitoutuneet yhdessä koko toiminnan kehittämiseen.

Kehitystoimintamme esimerkkejä edeltävän vuoden varrelta

Päivitimme HSE & Laatupolitiikkaamme alkuvuodesta 2022. Toimme politiikassamme nyt voimakkaammin esiin myös päivitetyssä strategiassa korostettuja vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemoja ja ratkaisuja. Olemme tunnistaneet toimintamme hiilijalanjäljen ja tähän liittyvä kehitystoiminta on lisätty myös HSEQ-toimintasuunnitelmaan. Vastuullisuustoiminnassa kävimme läpi toimintamme eri vastuullisuuden muotoja ja miten eri toimintasuunnitelmin sekä kehitystoimenpitein etenemme näissä.

Vuoden 2021 aikana kehitimme tuotannon tiiminvetäjien sisäisiä läpikäyntejä ja osallistamista tuotannon suunnitteluun ja toimintaan. Jatkoimme myös jo aiemmin aloitettua esimiestyön kehittämistä. Vuoden 2021 aikana otimme käyttöön uuden HR-järjestelmän henkilöstöhallinnan ja kehittämisen tueksi. Huolehdimme myös henkilöstön hyvinvoinnista ja tuimme tätä mm. teettämällä hyvinvointianalyysejä, jotta jokainen voisi tunnistaa oman jaksamisensa ja löytää keinoja sen kehittämiseen.

Henkilöstötyytyväisyyskyselyssä saavutimme hyvän ja keskiarvoa paremman tason suhteessa vertailuindeksiin eli vastaaviin yrityksiin. Vuoden 2021 aikana omistautuneisuuskyselyistä nousi esiin positiivista kehitystä. Henkilöstön sitoutumisen toimenpideohjelmassa seuraamme aktiivisesti kehityskohteiden etenemistä. Vuoden 2021 loppuun mennessä saatoimme myös toimipisteet tupakointivapaiksi alueiksi. Tässä osalle henkilöstöä hankalassakin hyvinvointitavoitteessa olemme tukeneet henkilöstöä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Toimittajat, päämiehet ja alihankkijat ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita ja sitoudumme yhdessä toiminnan kehittämiseen. Osana HSE-johtamisjärjestelmien kehittämistä olemme läpikäyneet näitä periaatteita yhteistyössä palveluntoimittajiemme kanssa ja sitouttaneet heitä toimintaan. Vuoden 2021 aikana vahvistimme UTU Oy:n eettisten periaatteiden kommunikointia ja sidosryhmien osallistamista velvoitekommunikointien kautta. Tätä työtä jatkamme edelleen.

Kierrätyskäytäntömme hyvällä tasolla – kehityspotentiaaliakin löytyy

Osana johtamisjärjestelmiemme kehittämistä olemme tunnistaneet ympäristönäkökohtia, joita kehitämme edelleen. Kuitenkin vuoden 2021 aikana kierrätysjaemäärissä oli hienoista nousua. Näitä läpikäytäessä voitiin todeta, että pienet lisäykset ovat luonnollisia liikevaihdon ja henkilöstömäärän lisäännyttyä. Lisäksi taustalla on vaikuttanut koronapandemiasta aiheutuneet globaalit toimittajien raaka-aine ja toimitusongelmat, minkä vuoksi toiminnan jatkuvuus- ja riskinhallintasuunnitelmissa UTU joutui varautumaan ylimääräisten varakomponenttien hankinnan kautta, jotta asiakastoimitukset voitiin varmistaa.

Olemme lisäksi läpikäyneet paperin käyttöä toiminnoissamme ja tulostamisen käytäntöjä. Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät toimivat jo pääosin sähköisesti. Tarjouslaskenta siirtyi paperittomiin käytäntöihin 2020 aikana ja suunnittelussa tulostamisen vähentämistä kehitettiin 2021 aikana. 2022 kehityskohteiksi olemme valinneet asiakasdokumentaation sähköistämisen läpikäyntiä sekä logistiikan ja tuotannon tulosteiden vähentämismahdollisuudet.

Energiankulutuksemme vähentynyt yli kolmanneksen

Vaikka ympäristönäkökohtien arvioinnissa olemme todenneet, että itse UTU-tuotteiden valmistus ei vaadi merkittävästi energiaa ja hiilijalanjälki pieni, emme ole antaneet tämän estää kehitystämme. Olemme läpikäyneet ja uudistaneet kiinteistöjärjestelmiä ja tilojen tehokasta käyttöä. Verrattuna aiempaan, energian käyttö on vähentynyt yli kolmanneksen ja tämän tason olemme pystyneet pitämään.

UTUn tuotteet osana yhteiskunnan kestävää kehitystä

Kehitämme, valmistamme ja tuomme markkinoille korkealaatuisia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita sähkö- ja energia-alan tarpeisiin. Sähkö- ja energia-alalla tuotteiden pitkät käyttöiät ovat paras todiste kestävästä kehityksestä. UTU Oy:n tuotteet on suunniteltu ja tehty kestämään vuosikymmeniä. Olemme osa sitä toimitusketjua, joka sähköistää yhteiskuntaa ja tarjoaa ratkaisuja digitalisaation ja infrastruktuurin edistämiseen. Tuotehallinnassamme otamme huomioon koko tuotteen elinkaaren.

UTUn tuotekehitys on edistänyt kattavamman sähköautojen latausvalikoiman kehittämistä. Nyt valikoimamme muodostuu aina pienemmistä AC-latausasemista järeämpiin DC-latausasemiin. Laajan malliston myötä voimme tarjota asiakkaillemme sähköauton lataamiseen uusimman teknologian kattaen laadukkaat latausasemat, edistykselliset kuormanhallintaominaisuudet sekä latauksenhallinnan alustan.

Tuotekehityksen lisäksi olemme kehittäneet kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti myös palveluratkaisuja. UTU on kehittänyt muuntamoihin etäkunnonvalvontapalvelun UTU Vahdin, jolla muuntamon pääkomponenttien, esim. muuntajien, erottimien ja kaapelipäätteiden teknistä kuntoa ja muuntamon olosuhdestatusta kuten lämpötilaa, kosteutta, kolhuja ja kulunvalvontaa voidaan valvoa etänä mobiiliportaalin kautta.

UTU osaa ja tekee – tätä työtä jatkamme myös tulevaisuudessa

UTU Oy on aktiivisesti kehittänyt johtamista, toimintaperiaatteita ja käytäntöjä vastuullisuudessa, ympäristönsuojelussa, turvallisuudessa sekä hyvinvoinnissa. UTU Oy noudattaa toiminnassaan kansainvälisten johtamisjärjestelmästandardien vaatimuksia ja näihin on ulkopuolisen SGS Fimkon sertifioinnit (ISO 9001: Laadun johtamisjärjestelmä, ISO 14001: Ympäristönhallinnan johtamisjärjestelmä ja ISO 45001: Työterveys- ja Turvallisuushallinnan johtamisjärjestelmä). 

Lisätietoja aiheesta? Ota yhteyttä!

HSE & Laatu päällikkö

Päivi Aho

+358 40 018 0112
Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli