Kestävä kehitys ja vastuullisuus UTUlla nykypäivänä ja tulevaisuudessa

”Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden johtaminen UTU Oy:ssä perustuu yrityksen arvoihin, strategiaan ja toimintaperiaatteisiin. Osaltamme edistämme tätä työtä tarjoamalla edistyksellisiä ratkaisuja eri sidosryhmien tarpeisiin. Tähän sitoudumme ja haluamme kommunikoida näitä edistysaskelia myös sidosryhmillemme julkaisemalla Kestävä kehitys ja Vastuullisuus -raportin.”

– Päivi Aho

Kehitystoimintamme esimerkkejä vuoden 2020 varrelta

Olemme aktiivisesti kehittäneet johtamista, toimintaperiaatteita ja käytäntöjä ympäristönsuojelussa, turvallisuudessa sekä hyvinvoinnissa. Osana kehitystyötämme yrityksemme HSE-johtamisjärjestelmät sertifioitiin toukokuussa 2020. Näin jo aiemmin sertifioitu laadun johtamisjärjestelmä sai vahvistusta. Noudatamme toiminnassamme kansainvälisten johtamisjärjestelmästandardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 vaatimuksia.

Kierrätyskäytäntömme ottivat suuren edistysaskeleen

Osana johtamisjärjestelmiemme kehittämistä olemme tunnistaneet ympäristönäkökohtia, joita kehitämme edelleen.

Otimme kehitysprojektiksemme vuonna 2020 läpikäydä kierrätyksen eri jakeet ja oikeellisuus. UTUlla on kierrätetty aktiivisesti eri jätelajit vaatimusten mukaisesti jo aiemmin. Kuitenkin kehitysprojektimme alussa pidimme henkilöstöllemme kierrätyskoulutuksen ja vahvistimme kierrätysohjeiden kommunikoinnin.

Otimme kierrätyksen aktiiviseen seurantaan ja lopputuloksena vuoden 2020 lopussa totesimme, että saimme merkittävästi vähennettyä sekajätteen määrää varmistamalla oikean lajittelun muihin jakeisiin. Kierrätyksen hiilijalanjälkemme väheni 19 % ja kierrätyskustannukset vähenivät lähes kolmanneksen. Kierrätysasteemme nousi myös lähes 5 %.

Energiankulutuksemme väheni yli kolmanneksen

Vuodenvaihteessa 2020 vaihdoimme koko kiinteistöön led-valaisimet ja läpikävimme lämmitykseen ja energiankäyttöön liittyviä tekijöitä. Näiden kehitystoimenpiteiden lopputuloksena pystyimme merkittävästi pienentämään sähkön kulutustamme kiinteistössä.

Vuoteen 2019 verrattuna energian käyttö väheni 37 %. Tämä on merkittävä saavutus.

Työmatkapäästömme pienentyivät

Matkustamisen päästöjä olemme käyneet myös läpi osana hiilijalanjäljen selvitystä.

Toimitiloissamme työskentelevä henkilöstö tulee pääosin lähialueilta ja kannustamme työmatkaliikuntaan. Vuoden 2020 aikana uusimme etätyömallimme ja osana tartuntatautitilannetta lisäsimme etätyömahdollisuuksia ja vähensimme eri toimipisteiden välistä matkustusta. Kehitimme etätyökäytäntöjä ja etäpalavereita, jotka ovat nyt aktiivisessa käytössä.

Lisäksi asiakaskommunikointia olemme edistäneet eri sähköisissä kanavissa. Ensimmäinen UTU asiakaswebinaarikin on nyt pidetty, jossa läpikävimme puistomuuntamotuotteidemme tarjontaa ja kehitystä.

UTUn tuotteet osana yhteiskunnan kestävää kehitystä

Kehitämme, valmistamme ja tuomme markkinoille korkealaatuisia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita sähkö- ja energia-alan tarpeisiin. Sähkö- ja energia-alalla tuotteiden pitkät käyttöiät ovat paras todiste kestävästä kehityksestä. UTU Oy:n tuotteet on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä. Olemme osa sitä toimitusketjua, joka sähköistää yhteiskuntaa ja tarjoaa ratkaisuja digitalisaation ja infrastruktuurin edistämiseen. Tuotehallinnassamme otamme huomioon koko tuotteen elinkaaren.

Osana HSE-kehitystoimintaamme olemme kartoittaneet UTU Oy:n hiilijalanjälkeä. Olemme tunnistaneet omaan hiilijalanjälkeemme vaikuttavia tekijöitä. Kehitämme aktiivisesti näitä, ja jatkamme koko yhteiskunnan hiilijalanjäljen pienentämistä tuotteidemme avulla. Tavoitteenamme on jatkossa edelleen vähentää hiilijalanjälkeämme ja näin vastuullisena toimijana olla mukana yhteiskunnan kehityksessä.

Vastuullisuus UTUlla

Vastuullisuus ja vastuukanto ovat osa toimintaperiaatteitamme. Olemme eettisiä, ja vastuullisuus sekä kestävä kehitys ovat keskeisiä termejä niin tuotteissamme kuin tavassamme ajatella ja työskennellä.

Vuoden 2020 aikana veimme läpi koulutuksia ja infoja esimiestyöstä, ryhmänvetäjätoiminnasta, projektienhallinnasta ja yhdenvertaisuudesta. Toimimme aktiivisesti eri järjestöissä ja tuemme myös tätä kautta kestävää kehitystä ja vastuullisuutta yrityksissä ja yhteiskunnassa. Olemme mukana esimerkiksi Onnellinen vanhuus – hankkeessa, jonka kautta tuemme yhteiskunnan ikääntyneitä ja myös nuoria työllistämisen, yhteistyön ja kumppanuuden merkeissä. Huolehdimme myös henkilöstön hyvinvoinnista ja tuemme tätä monin tavoin.

Tulevaisuuden tavoitteemme

Emme myöskään pelkää haasteita ja olemme sitoutuneet saattamaan toimitilamme tupakointivapaiksi 2022 mennessä. Lisäksi vuoden 2021 aikana vahvistamme UTU Oy:n eettiset periaatteet ja varmistamme toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme sitoutumisen niihin.

UTUn asiakaslupauksen mukaisesti osaamme ja teemme! Tätä työtä jatkamme myös tulevaisuudessa.

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli