Overspenningsvern

Årlig forventes mer enn 100.000 lynnedslag i Norge,
som igjen kan medføre direkte nedslag i konstruksjoner og installasjon, og medføre transiente overspenninger på nettet. Fra og med NEK 400: 2010, er det krav til at alle nye elektriske installasjoner skal være beskyttet av et overspenningsvern. Men det finnes fortsatt mange eldre boliger og installasjoner i Norge som ikke er beskyttet av overspenningsvern. Ønsker du å hjelpe dine kunder med beskyttelse mot problemer forårsaket av lynnedslag og overspenninger bør du anbefale et moderne system av overspenningsvern.

Overspenningsvern

01

Overspenning:

Ulike typer overspenning kan påvirke elektriske og elektroniske systemer uten forvarsel. De skiller seg fra hverandre hovedsakelig med hensyn til varighet og amplitude.

Avhengig av årsaken kan overspenninger vare fra
noen hundre mikrosekunder til flere timer eller til og med flere dager. Amplituden kan variere fra noen få millivolt til rundt ti tusen volt. Spesielt lynnedslag kan forårsake katastrofale skader. Direkte og indirekte påvirkninger kan resultere i høye spennings-amplituder eller til og med spesielt høye og noen ganger langvarige støtstrømmer.

02

Transiente overspenninger:

Alle elektriske komponenter har en tåleevne for spenningstopper. Hvis overspenningen overstiger denne tåleevnen, vil feil eller skade oppstå.

Overspenninger med høye amplituder i kilovoltområdet er generelt transiente overspenninger. De har en kort varighet fra noen få mikrosekunder til hundrevis av mikrosekunder. Den høye amplituden og den korte
varigheten gjør at brå spenningsøkninger og høye spenningsforskjeller kun kan beskyttes på en sikker måte ved hjelp av overspenningsvern.

03

Lynnedslag:

Lyn-forårsakete elektromagnetiske pulser (LEMP) har den mest ødeleggende kraften blant alle
overspenninger. De forårsaker overspenninger som kan strekke seg over store avstander og er ofte assosiert med overspennings-strømmer med høy amplitude

Selv indirekte effekter av et lynnedslag kan føre til en økning på flere kilovolt med en støtstrøm på tusenvis av ampere. Til tross for den svært korte varigheten, fra ett mikrosekund til flere hundre mikrosekunder, kan lynnedslag fortsatt føre til feil eller direkte ødeleggelse av den berørte installasjonen.

Tre ulike typer vern

Overspenningsvern type 1

Avleder lynets energi-innhold og reduserer restspenningen til verdier < 6000–1300 V.. 

Overspenningsvern type 2

Reduserer gjenværende overspenning til verdier < 2000–600 V. Overspenningen skal ikke overstige 4000 V.

Overspenningsvern type 3 for utstyr

Begrenser eller stanser gjenværende overspenning til utstyr til < 1500 V.

Bredt utvalg av overspenningsvern fra en leverandør

Takket være en stadig produktutvikling og større utvalg, ivaretas de aktuelle standardenes krav til beskyttelse, ved å velge produkter fra Hagers utvalg av overspenningsvern.
Utvalget er overspenningsvern type 1, 2 og 3 for alle typer nettspenning, samt overspenningsvern for beskyttelse av multimedia- og kommunikasjonsenheter.


Ny serie med overspenningsvern fra Hager, er kompatible med eldre versjoner. Å erstatte gamle produkter og forsterke eldre anlegg med flere nye Hager produkter er derfor enkelt.

En serie vern som dekker de fleste behov

Kombiavledere (type 1+type 2) er grovvern og mellomvern i ett produkt. Hovedbruksområdet er i leveringspunktet fra e-verket. Dvs vanligvis monteres i hovedtavler, ved installasjonens inntaksbryter.

Kombivern

Type 2 overspenningsvern er ettermontert et type 1 grovvern, eller et kombivern t1+t2. Et type 2 plassert i inntaket kan også være installasjonens eneste overspenningsvern, hvis et type 1/ t1+t2 er vurdert ikke nødvendig. Dette er en vanlig løsning i Norge. Flere type 2 kan monteres i serie i fordelinger nedstrøms inntaket, for å øke dekningsområdet.

Vern type 2

Type 3 overspenningsvern brukes til sluttproduktbeskyttelse. I og med at de monteres nær sluttproduktet eller systemet som skal beskyttes, finnes det veldig mange ulike type 3 vern. De kan være integrert i vegguttak, for montering på DIN-skinne og for montering i koblingsbokser.

Vern type 3

Valg av overspenningsvern i henhold til deres klassifisering

Generell beskyttelse:
Beskyttelse med høy eller middels avleder kapasitet. Kompatibel med den forutsigbare utladningsstrømmen til jord. Beskyttelsesnivået må være tilstrekkelig til å beskytte produkter i kategori I til IV. Som tidligere vist varierer dette beskyttelsesnivået fra 1,5 til 6 kV for 230/ 400 V systemer. Valget av beskyttelse bør derfor være type 1 eller 2, som representerer beskyttelse for innkoblingsstrømimpuls 10/350 μs /eller 8/20 μs.

Finvern:
Beskyttelse med redusert beskyttelsesnivå
(Up ≤ 1000V), for å begrense strømtopper og beskytte de mest følsomme produktene. På denne måten bør valget av beskyttelse være for en type produkt som har tilstrekkelig respons på støtstrømimpuls på 8/20 μs og/eller 1,2/50 μs.

.

Hvorfor velge Hager overspenningsvern?

  • NEK 400-5-53 definerer kravene til overspenningsvern. Hvis bygningstyper eller objekter skal utstyres, har Hager erfaring – over 65 år i bransjen med å beskytte mennesker gjennom sikre elektriske systemer.
  • Standard: samsvar med alle internasjonale standarder og normer som er bevist av tredjepartssertifikater.
  • Kompatibilitet: med eksisterende produkt på plass.
  • Gnistgapteknologi: høy utladningskapasitet.

Vern til ulike behov

Det er flere grunner til at vi alle bør ha et overspenningsvern i el-installasjonen i våre hjem og bygninger.
At det kan beskytte mot personskader og tap av menneskeliv er noe vi kan enes om er det viktigste.

Vern i enebolig

Lynavlederbeskyttelse er vanligvis ikke påkrevet for mindre bygninger og boliger. Det medfører at det som oftest ikke finnes en ekstern lynavleder på slik type bygg, og derved ikke krav til et type 1 eller type 1+2 vern (se guide side 11). Et minmumskrav er, at bygget og/ type installasjonen beskyttes mot overspenninger med et type 2 vern i inntaket, leveringspunktet til e-verket. Se NEK 400-4-44 (IEC 60364-4-44).
Hagers anbefaling er allikevel å velge et kombivern type 1+2, det vil alltid gi bedre beskyttelse og redusert restspenning ut i nedstrøms installasjon. Hvis bygget har flere fordelinger med avstand mer enn 10 m anbefales det montert ekstra overspenningsvern type 2 og type 3 (NEK 400 5-53).

Vern i leilighetsbygg

Sammenlignet med eneboliger er andelen leilighetsbygg med krav til lynvern betydelig høyere. NEK 400 tab. 44A skal benyttes for å velge riktige verdier på produktene og overspenningsvern. For det tyske markedet finnes en standard (utg: Foreningen for eiendomsforsikring),
VdS 2010:2021-02 Risikoorientierter Blitz- und Überspannungsschutz. Denne kan med fordel benyttes som veileder til å velge riktige produkter og beskyttelses-nivå utfra type bygning, beliggenhet, kompleksitet o.a. Den anviser blant annet at leilighetsbygg med mer enn 20 boenheter skal oppfylle krav til lynvernklasse III.

Beskyttelse av større bygninger

Med et økende energibehov i kommersielle og større bygninger, øker også behovet og kravet til beskyttelsesnivå for den elektriske installasjonen. NEK 400 tab. 44A skal benyttes for å velge riktige verdier på produktene og overspenningsvern. For det tyske markedet finnes en standard (utg: Foreningen for eiendomsforsikring),
VdS 2010:2021-02 Risikoorientierter Blitz- und Überspannungsschutz. Denne kan med fordel benyttes som veileder til å velge riktige produkter og beskyttelsesnivå utfra type bygning, beliggenhet, kompleksitet o.a.

Les mer om overspenningsvern i vår brosjyre

[flipbook pdf=»https://www.utugroup.com/no/wp-content/uploads/sites/2/overspenningsvern-fra-hager-2022.pdf»]

Ny serie overspenningsvern fra Hager

Teknisksjef, Produktsjef energidistribusjon

Tore Bjørklund

+47 918 69 569
Forrige artikkel Neste artikkel