UTU-konserni – vastuullinen alan toimija

Niin UTU Automationille kuin koko UTU-konsernille vastuullisuus ja vastuukanto ovat osa toimintaperiaatteitamme. Olemme eettisiä, ja vastuullisuus sekä kestävä kehitys ovat keskeisiä termejä niin tuotteissamme kuin tavassamme ajatella ja työskennellä. Huolehdimme työntekijöistämme ja heidän kehityksestään. Konsernin toimintaa kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti asiakaslähtöisesti, aktiivisesti ja määrätietoisesti. Tavoitteenamme on koko toimialan edelläkävijyys.

Arvomme

 • Asiakasymmärrys

  Haluamme olla aitoja kumppaneita asiakkaillemme ja olemme kaikessa toiminnassamme rehellisiä ja avoimia. Ymmärrämme asiakkaiden liiketoimintaa syvällisesti ja kehitämme tuotteitamme sekä palveluitamme vastaamaan asiakkaiden nykyisiä ja tulevia tarpeita.

 • Uudistuminen

  Omaamme ennakkoluulottoman asenteen ja meillä on vahva halu kehittää toimintatapojamme niin yhteisönä kuin henkilökohtaisella tasolla. Emme ummista silmiämme riskeiltä, mutta katsomme asioita mahdollisuuksien kautta. Jos epäonnistumme, reagoimme nopeasti ja siitä oppien.

 • Yhteistyö

  Toimintamme perustuu työtovereiden arvostukseen. Oman osaamisen jakamisella luomme hyvää työilmapiiriä ja mahdollisuuden toisilta oppimiseen. Ihmisten erilaisuus on rikkaus, ei este yhdessä tekemiselle.

 • Vahva suoritus

  Vaadimme itseltämme ja työtovereiltamme parasta mahdollista suoritusta. Uskallamme asettaa haasteellisia tavoitteita toiminnallemme. Aktiivinen palaute ohjaa kehitystämme vahvaan suoritukseen.

Laatu

Kehitämme, valmistamme ja tuomme markkinoille korkealaatuisia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita sähkö- ja automaatioalan tarpeisiin. Haluamme ymmärtää syvällisesti alan trendit ja asiakaskuntamme tarpeet nyt ja tulevaisuudessa sekä kehittää tuotteitamme ja palveluitamme täyttämään ne parhaimmalla tavalla. Kotimainen valmistustoiminta lähellä asiakkaita takaa nopean toimituskyvyn, joustavuuden ja korkean palvelutason.

Sähkö- ja automaatioalalla tuotteiden pitkät käyttöiät ovat paras todiste kestävästä kehityksestä. Olemme osa sitä toimitusketjua, joka sähköistää yhteiskuntaa ja tarjoaa ratkaisuja digitalisaation ja infrastruktuurin edistämiseen.

Kestävä kehitys ja ympäristö

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden johtaminen UTU Automationilla perustuu yrityksen arvoihin, strategiaan ja toimintaperiaatteisiin. Huomioimme ympäristönäkökohdat tuotteiden kehityksessä, valmistuksessa sekä operatiivisessa toiminnassa. Tavoitteenamme on edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä kestävillä ja innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla.

Osana HSE-kehitystoimintaamme olemme kartoittaneet UTU-konsernin hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjäljen kartoittamisen taustalla oli tunnistaa lisää niitä tekijöitä, joita voimme edelleen kehittää tai joihin voimme vaikuttaa. Tavoitteenamme on jatkossa edelleen vähentää hiilijalanjälkeämme ja näin vastuullisena toimijana olla mukana yhteiskunnan kehityksessä.

Vastuullisuus ja turvallisuus

UTU-konsernille vastuullisuus ja vastuukanto ovat osa toimintaperiaatteitamme. Olemme eettisiä, ja vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat keskeisiä termejä niin tuotteissamme kuin tavassamme ajatella ja työskennellä. Huolehdimme työntekijöistämme ja heidän kehityksestään. UTUn toimintaa kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti asiakaslähtöisesti, aktiivisesti ja määrätietoisesti.

UTU-konserni hyväntekijänä

Haluamme tukea apua tarvitsevia. Autamme niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti ja olemme mukana tekemässä hyvää arvojemme mukaisesti yhteistyöllä ja ennakkoluulottomuudella.

Olemme mukana Gubbe – Onnellinen vanhuus -toiminnassa. Näin mahdollistamme meille valikoidulle ikäihmisillemme kerran viikossa säännöllistä seuraa ja yhteistä harrastamista Gubbe-nuoren kanssa. Samalla autamme nuorta työllistymään esim. opiskelunsa ohessa.

Lahjoitamme joulumuistamisemme vuosittain valittuun kohteeseen. Samoin tuemme paikallista urheilua ja harrastamista. Mm. Loimaan uimaseuraa ja Ulvilan Pesä-Veikkojen toiminnan tukemisessa olemme olleet mukana jo useamman vuoden ajan. Olemme mukana myös useammassa kertaluontaisessa tempauksessa, esim. koululaistoiminnan tukemissa.

Meille on tärkeää olla mukana tekemässä hyvää, jotta voimme jakaa vahvaa suoritusta myös muualle ympäristöön.

Kysyttävää UTUn vastuullisuudesta?

Kerromme mielellämme lisää, miten otamme vastuun kestävän kehityksen, laadun ja turvallisuuden takaamisesta UTU-yhtiöissä.