Jännitteenvalvontareleet

Jännitteen valvontaan vaiheittain

Jännitteenvalvontareleillä suojataan kalliita teollisuuden laitteistoja vaurioilta sähköisten säätöarvojen muuttuessa sähköverkossa sekä jännitemuutosten epäsuorilta vaikutuksilta esim. kylmätilat on varustettu kompressoreilla jotka toimivat sähkömoottorin avulla. Nämä laitteet eivät kestä käyttöhäiriöitä, koska silloin jäähdytysneste palaa kompressoriin ja kylmälaite vaurioituu. Verkkoa valvova rele voi häiriötilanteessa käynnistää samanaikaisesti esimerkiksi varavoimakoneen. 

Vaihe- ja virranvalvontareleillä suojataan myös kuormia pitkän käynnistymisen aikana tai jos moottorin roottori jumittuu, ja on vaarana, että siitä aiheutuva ylikuormitus vioittaa laitteistoa.

Alijännitteenvalvontareleet 1/3-vaihe 230/400VAC

Valvontareleet jännite- ja vaihevalvontaan 1/3-vaihe

Jännitteenvalvonreleet alijännite/jänniteikkuna 1/3-vaihe 230/400VAC

Vaihevalvontareleet epäsymmetria/vaihejärjestys 3-vaihe, 1 moduuli

Jännitteenvalvontareleet 1-vaihe AC/DC, 1 moduuli

Jännitteenvalvotareleet ikkunavalvonta 1-vaihe, 3 moduulia

Jännitteenvalvonrteleet 3-vaiheinen aseteltavin tasoin

Jännitteenvalvonrteleet 3-vaihe aseteltavalla minimitasolla

Valvontarele jännite 2vk 16A ali/ylij./epäs

Monitoring relay voltage

Toiminnot, valittavissa 8 eri toimintoa etupaneelissa olevan potentiometrin avulla

OVER-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on alempi kuin asetettu ylempi taso "Umax", lähtökontakti sulkeutuu. Jos "Umax" ylittyy, lähtökontakti avautuu asetetun viiveen jälkeen (vikatila). Jos jännite putoaa alle kiinteän hystereesin (O1-toiminto) tai asetetun alemman tason "Umin" (O2-toiminto), lähtökontakti sulkeutuu uudelleen. Jos OL-toiminto (YOVER+ Latch) on valittu, kun ylempi jännitetaso "Umax" ylittyy, lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka jännite palaisi vikatilasta.

UNDER-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on suurempi kuin asetettu alempi taso "Umin", lähtökontakti sulkeutuu.Kun jännite putoaa alle "Umin", lähtökontakti avautuu asetetun viiveen (vikatila) jälkeen. Jos jännite ylittää kiinteän hystereesin (toiminto U1) tai asetetun ylemmän tason "Umax" (toiminto U2, U3), lähtökontakti sulkeutuu uudelleen. Jos UL-toiminto (UNDER + Latch) on valittu, kun jännite putoaa alle alemman tason "Umin", lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka palattaisiin vikatilasta.

WINDOW-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on alempi kuin ylempi taso "Umax" ja samalla korkeampi kuin alempi taso "Umin", lähtökontakti sulkeutuu. Jos "Umax" ylittyy tai laskee alle "Umin", lähtökontakti avautuu asetetun viiveen (vikatila) jälkeen.Vikatilasta palaamiseksi käytetään kiinteää hystereesiä.Jos WL-toiminto (WINDOW + Latch) on valittu, vikatila tallennetaan uudelleen muistiin, ja lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka palattaisiin vikatilasta.

Vikamuistin nollaus voidaan tehdä kahdella tavalla:

 • Lyhytaikainen jännitteen keskeytys
 • Ohjauspainikkeen (R) käyttö
 • Asettamalla toimintakytkin asentoon R (RESET) tai mikä tahansa toiminto ilman vikamuistia RESET-tila kestää 3 sekuntia, kun toimintakytkin siirretään R-asennosta toimintoon, jossa on vikamuisti (UL, OL, WL). Tätä viivettä ei tapahdu siirryttäessä muihin toimintoihin R-asennosta.
Monitoring relay voltage

Toiminnot, valittavissa 8 eri toimintoa etupaneelissa olevan potentiometrin avulla

OVER-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on alempi kuin asetettu ylempi taso "Umax", lähtökontakti sulkeutuu. Jos "Umax" ylittyy, lähtökontakti avautuu asetetun viiveen jälkeen (vikatila). Jos jännite putoaa alle kiinteän hystereesin (O1-toiminto) tai asetetun alemman tason "Umin" (O2-toiminto), lähtökontakti sulkeutuu uudelleen. Jos OL-toiminto (YOVER+ Latch) on valittu, kun ylempi jännitetaso "Umax" ylittyy, lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka jännite palaisi vikatilasta.

UNDER-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on suurempi kuin asetettu alempi taso "Umin", lähtökontakti sulkeutuu.Kun jännite putoaa alle "Umin", lähtökontakti avautuu asetetun viiveen (vikatila) jälkeen. Jos jännite ylittää kiinteän hystereesin (toiminto U1) tai asetetun ylemmän tason "Umax" (toiminto U2, U3), lähtökontakti sulkeutuu uudelleen. Jos UL-toiminto (UNDER + Latch) on valittu, kun jännite putoaa alle alemman tason "Umin", lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka palattaisiin vikatilasta.

WINDOW-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on alempi kuin ylempi taso "Umax" ja samalla korkeampi kuin alempi taso "Umin", lähtökontakti sulkeutuu. Jos "Umax" ylittyy tai laskee alle "Umin", lähtökontakti avautuu asetetun viiveen (vikatila) jälkeen.Vikatilasta palaamiseksi käytetään kiinteää hystereesiä.Jos WL-toiminto (WINDOW + Latch) on valittu, vikatila tallennetaan uudelleen muistiin, ja lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka palattaisiin vikatilasta.

Vikamuistin nollaus voidaan tehdä kahdella tavalla:

 • Lyhytaikainen jännitteen keskeytys
 • Ohjauspainikkeen (R) käyttö
 • Asettamalla toimintakytkin asentoon R (RESET) tai mikä tahansa toiminto ilman vikamuistia RESET-tila kestää 3 sekuntia, kun toimintakytkin siirretään R-asennosta toimintoon, jossa on vikamuisti (UL, OL, WL). Tätä viivettä ei tapahdu siirryttäessä muihin toimintoihin R-asennosta.
Monitoring relay voltage

Toiminnot, valittavissa 8 eri toimintoa etupaneelissa olevan potentiometrin avulla

OVER-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on alempi kuin asetettu ylempi taso "Umax", lähtökontakti sulkeutuu. Jos "Umax" ylittyy, lähtökontakti avautuu asetetun viiveen jälkeen (vikatila). Jos jännite putoaa alle kiinteän hystereesin (O1-toiminto) tai asetetun alemman tason "Umin" (O2-toiminto), lähtökontakti sulkeutuu uudelleen. Jos OL-toiminto (YOVER+ Latch) on valittu, kun ylempi jännitetaso "Umax" ylittyy, lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka jännite palaisi vikatilasta.

UNDER-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on suurempi kuin asetettu alempi taso "Umin", lähtökontakti sulkeutuu.Kun jännite putoaa alle "Umin", lähtökontakti avautuu asetetun viiveen (vikatila) jälkeen. Jos jännite ylittää kiinteän hystereesin (toiminto U1) tai asetetun ylemmän tason "Umax" (toiminto U2, U3), lähtökontakti sulkeutuu uudelleen. Jos UL-toiminto (UNDER + Latch) on valittu, kun jännite putoaa alle alemman tason "Umin", lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka palattaisiin vikatilasta.

WINDOW-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on alempi kuin ylempi taso "Umax" ja samalla korkeampi kuin alempi taso "Umin", lähtökontakti sulkeutuu. Jos "Umax" ylittyy tai laskee alle "Umin", lähtökontakti avautuu asetetun viiveen (vikatila) jälkeen.Vikatilasta palaamiseksi käytetään kiinteää hystereesiä.Jos WL-toiminto (WINDOW + Latch) on valittu, vikatila tallennetaan uudelleen muistiin, ja lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka palattaisiin vikatilasta.

Vikamuistin nollaus voidaan tehdä kahdella tavalla:

 • Lyhytaikainen jännitteen keskeytys
 • Ohjauspainikkeen (R) käyttö
 • Asettamalla toimintakytkin asentoon R (RESET) tai mikä tahansa toiminto ilman vikamuistia RESET-tila kestää 3 sekuntia, kun toimintakytkin siirretään R-asennosta toimintoon, jossa on vikamuisti (UL, OL, WL). Tätä viivettä ei tapahdu siirryttäessä muihin toimintoihin R-asennosta.
Monitoring relay voltage

Toiminnot, valittavissa 8 eri toimintoa etupaneelissa olevan potentiometrin avulla

OVER-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on alempi kuin asetettu ylempi taso "Umax", lähtökontakti sulkeutuu. Jos "Umax" ylittyy, lähtökontakti avautuu asetetun viiveen jälkeen (vikatila). Jos jännite putoaa alle kiinteän hystereesin (O1-toiminto) tai asetetun alemman tason "Umin" (O2-toiminto), lähtökontakti sulkeutuu uudelleen. Jos OL-toiminto (YOVER+ Latch) on valittu, kun ylempi jännitetaso "Umax" ylittyy, lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka jännite palaisi vikatilasta.

UNDER-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on suurempi kuin asetettu alempi taso "Umin", lähtökontakti sulkeutuu.Kun jännite putoaa alle "Umin", lähtökontakti avautuu asetetun viiveen (vikatila) jälkeen. Jos jännite ylittää kiinteän hystereesin (toiminto U1) tai asetetun ylemmän tason "Umax" (toiminto U2, U3), lähtökontakti sulkeutuu uudelleen. Jos UL-toiminto (UNDER + Latch) on valittu, kun jännite putoaa alle alemman tason "Umin", lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka palattaisiin vikatilasta.

WINDOW-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on alempi kuin ylempi taso "Umax" ja samalla korkeampi kuin alempi taso "Umin", lähtökontakti sulkeutuu. Jos "Umax" ylittyy tai laskee alle "Umin", lähtökontakti avautuu asetetun viiveen (vikatila) jälkeen.Vikatilasta palaamiseksi käytetään kiinteää hystereesiä.Jos WL-toiminto (WINDOW + Latch) on valittu, vikatila tallennetaan uudelleen muistiin, ja lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka palattaisiin vikatilasta.

Vikamuistin nollaus voidaan tehdä kahdella tavalla:

 • Lyhytaikainen jännitteen keskeytys
 • Ohjauspainikkeen (R) käyttö
 • Asettamalla toimintakytkin asentoon R (RESET) tai mikä tahansa toiminto ilman vikamuistia RESET-tila kestää 3 sekuntia, kun toimintakytkin siirretään R-asennosta toimintoon, jossa on vikamuisti (UL, OL, WL). Tätä viivettä ei tapahdu siirryttäessä muihin toimintoihin R-asennosta.
Monitoring relay voltage

Toiminnot, valittavissa 8 eri toimintoa etupaneelissa olevan potentiometrin avulla

OVER-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on alempi kuin asetettu ylempi taso "Umax", lähtökontakti sulkeutuu. Jos "Umax" ylittyy, lähtökontakti avautuu asetetun viiveen jälkeen (vikatila). Jos jännite putoaa alle kiinteän hystereesin (O1-toiminto) tai asetetun alemman tason "Umin" (O2-toiminto), lähtökontakti sulkeutuu uudelleen. Jos OL-toiminto (YOVER+ Latch) on valittu, kun ylempi jännitetaso "Umax" ylittyy, lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka jännite palaisi vikatilasta.

UNDER-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on suurempi kuin asetettu alempi taso "Umin", lähtökontakti sulkeutuu.Kun jännite putoaa alle "Umin", lähtökontakti avautuu asetetun viiveen (vikatila) jälkeen. Jos jännite ylittää kiinteän hystereesin (toiminto U1) tai asetetun ylemmän tason "Umax" (toiminto U2, U3), lähtökontakti sulkeutuu uudelleen. Jos UL-toiminto (UNDER + Latch) on valittu, kun jännite putoaa alle alemman tason "Umin", lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka palattaisiin vikatilasta.

WINDOW-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on alempi kuin ylempi taso "Umax" ja samalla korkeampi kuin alempi taso "Umin", lähtökontakti sulkeutuu. Jos "Umax" ylittyy tai laskee alle "Umin", lähtökontakti avautuu asetetun viiveen (vikatila) jälkeen.Vikatilasta palaamiseksi käytetään kiinteää hystereesiä.Jos WL-toiminto (WINDOW + Latch) on valittu, vikatila tallennetaan uudelleen muistiin, ja lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka palattaisiin vikatilasta.

Vikamuistin nollaus voidaan tehdä kahdella tavalla:

 • Lyhytaikainen jännitteen keskeytys
 • Ohjauspainikkeen (R) käyttö
 • Asettamalla toimintakytkin asentoon R (RESET) tai mikä tahansa toiminto ilman vikamuistia RESET-tila kestää 3 sekuntia, kun toimintakytkin siirretään R-asennosta toimintoon, jossa on vikamuisti (UL, OL, WL). Tätä viivettä ei tapahdu siirryttäessä muihin toimintoihin R-asennosta.
Monitoring relay voltage

Toiminnot, valittavissa 8 eri toimintoa etupaneelissa olevan potentiometrin avulla

OVER-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on alempi kuin asetettu ylempi taso "Umax", lähtökontakti sulkeutuu. Jos "Umax" ylittyy, lähtökontakti avautuu asetetun viiveen jälkeen (vikatila). Jos jännite putoaa alle kiinteän hystereesin (O1-toiminto) tai asetetun alemman tason "Umin" (O2-toiminto), lähtökontakti sulkeutuu uudelleen. Jos OL-toiminto (YOVER+ Latch) on valittu, kun ylempi jännitetaso "Umax" ylittyy, lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka jännite palaisi vikatilasta.

UNDER-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on suurempi kuin asetettu alempi taso "Umin", lähtökontakti sulkeutuu.Kun jännite putoaa alle "Umin", lähtökontakti avautuu asetetun viiveen (vikatila) jälkeen. Jos jännite ylittää kiinteän hystereesin (toiminto U1) tai asetetun ylemmän tason "Umax" (toiminto U2, U3), lähtökontakti sulkeutuu uudelleen. Jos UL-toiminto (UNDER + Latch) on valittu, kun jännite putoaa alle alemman tason "Umin", lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka palattaisiin vikatilasta.

WINDOW-tila

Jos valvottavan jännitteen arvo on alempi kuin ylempi taso "Umax" ja samalla korkeampi kuin alempi taso "Umin", lähtökontakti sulkeutuu. Jos "Umax" ylittyy tai laskee alle "Umin", lähtökontakti avautuu asetetun viiveen (vikatila) jälkeen.Vikatilasta palaamiseksi käytetään kiinteää hystereesiä.Jos WL-toiminto (WINDOW + Latch) on valittu, vikatila tallennetaan uudelleen muistiin, ja lähtökontakti pysyy avoimena, vaikka palattaisiin vikatilasta.

Vikamuistin nollaus voidaan tehdä kahdella tavalla:

 • Lyhytaikainen jännitteen keskeytys
 • Ohjauspainikkeen (R) käyttö
 • Asettamalla toimintakytkin asentoon R (RESET) tai mikä tahansa toiminto ilman vikamuistia RESET-tila kestää 3 sekuntia, kun toimintakytkin siirretään R-asennosta toimintoon, jossa on vikamuisti (UL, OL, WL). Tätä viivettä ei tapahdu siirryttäessä muihin toimintoihin R-asennosta.
Ota yhteyttä!

Autamme mielellämme, jotta löydämme sinulle parhaan ratkaisun. Otathan yhtettä puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen kautta.

Tuotepäällikkö, Sähkönsyötön varmennus ja laatu

Harri Päivärinta

+358 44 505 3531
Toimipiste: Tampere, toimisto

Tuotehallintapäällikkö, asennustarvikkeet ja komponentit

Kari Parviainen

+358 40 825 5418
Toimipiste: Vantaa, varasto ja toimisto