Mitsubishi Electricin ohjelmoitavien logiikoiden konvertointi uusimpiin sarjoihin

Mitsubishi Electric on yli 40 vuoden ajan valmistanut ohjelmoitavia logiikoita – aluksi omaan käyttöönsä ja sittemmin myyntiin ulkopuolisille tahoille. Vuosien varrella Mitsubishi Electric on kehittänyt useita logiikkasarjoja, jotka jaetaan kompakti- ja modulaarilogiikoihin. Nyt tutustumme näiden logiikkasarjojen konvertointiin uusimpiin malleihin, prosessin eri vaiheisiin sekä tarjolla oleviin työkaluihin.

Mitsubishi Electric tuotteiden elinkaari

Kuvaajassa on näkyvillä toimintakaavio, kun jokin Mitsubishi Electricin nimike tai sarja vanhenee – mitä missäkin vaiheessa on odotettavissa. Aikajanaan voi tulla muutoksia esimerkiksi silloin, kun kolmannen osapuolen valmistaman komponentin saatavuus loppuu eikä korvaavaa tuotetta ole enää saatavilla.

Kompaktilogiikkasarjat valikoimassamme

Tällä hetkellä Mitsubishi Electricin kompaktilogiikoista saatavilla ovat FX3-sarjat sekä eri variaatiot FX5-sarjoista.

FX3U-sarjan Ethernet-moduulit tulevat poistumaan tuotannosta syksyllä 2024, sillä niiden käyttöjärjestelmiä ei voida enää päivittää. Mitsubishi suosittelee siirtymään käyttämään FX5-sarjan logiikoita, koska niiden käyttöjärjestelmät ovat päivitettävissä, jolloin myös tietoturva-asioista voidaan varmistua.

Kompakti – ja modulaarilogiikkasarjojen kehityspolku

Modulaarilogiikkasarjat

Modulaarilogiikoiden osalta Mitsubishi Electric tarjoaa L-, Q- ja iQ-R-sarjat. Q-sarjan vanhimmat CPU-mallit, QnUD(E)-sarjan keskusyksiköt, poistuvat tuotannosta lokakuussa 2026. Näille on kuitenkin olemassa jo vastaavat mallit Q-sarjassa, mikä helpottaa siirtymistä uudempiin sarjoihin.

Konvertointityökalut ja -vaiheet

Mitsubishi Electric tarjoaa selainpohjaisia työkaluja, joiden avulla vanhojen logiikkasarjojen konvertoinnit uusimpaan modulaarilogiikkasarjaan (iQ-R) voidaan suorittaa helposti. Näiden työkalujen avulla voidaan luoda vastaavuustaulukot ja saada tietoa konvertoinnissa huomioitavista asioista. Esimerkiksi A/QnA- ja AnS/QnAS-sarjojen logiikoiden konvertointioppaat löytyvät Mitsubishin omilta verkkosivuilta.

Esimerkki: Miten konvertointi tapahtuu työkalun avulla?

Alla näet, miten A1S-sarjan logiikkakokoonpano on konvertoitu iQ-R-sarjalle.

Kun sinistä i-painiketta klikataan, saadaan lisätietoja siitä, mitä pitää huomioida konvertoinnissa. Esimerkkinä 16-kanavainen tulomoduuli A1SX80. ⬇️

Konvertointiprosessin avuksi on saatavilla suuri valikoima ERNT-sarjan adaptereita, joiden avulla sekä pohjalevyjen että I/O-moduulien vaihtaminen iQ-R-sarjaan nopeutuu. Adapterien avulla voidaan säilyttää myös olemassa oleva johdotus. Adaptereita on saatavilla sekä A/QnA- että AnS/QnAS-sarjojen konvertointiin iQ-R-sarjaan. UTU Automationin henkilöstö auttaa oikeiden adapterimallien valinnassa eri nimikkeille. Adapterit ovat merkitty numerolla 1 alla olevassa kuvassa.

Vanhojen logiikkamallien sovellukset voidaan konvertoida GX Works 3- tai iQ Works-ohjelmistoihin lähes täydellisesti. Osa alustuskoodista on korvattu parametroinnilla, mutta joitain koodin osia voi joutua kirjoittamaan uusiksi. Mitsubishi Electricin E-Manual Viewer-ohjelmisto tarjoaa jatkuvasti päivittyvää tietoa tuotteiden valmistuksen loppumisista ja ohjeita konvertointien tekemiseen.

Mitsubishi Electricin ohjelmoitavien logiikoiden konvertointi uusimpiin sarjoihin on hyvin tuettu prosessi, joka hyödyntää edistyneitä työkaluja ja laajoja ohjeistoja. Konvertointi parantaa järjestelmien päivitettävyyttä ja tietoturvaa, mikä on erityisen tärkeää nykyaikaisissa automaatiojärjestelmissä. Harkitsemalla tarkasti sopivien adaptereiden ja työkalujen käyttöä, yritykset voivat sujuvasti päivittää vanhat järjestelmänsä uusimpiin standardeihin, mikä takaa paremman suorituskyvyn ja turvallisuuden pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätietoja:

Tuotepäällikkö, koneautomaatio, HMI ja servotekniikka

Vesa Viljakainen

0207 463 578
Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli