Palojoen Vesiosuuskunnan etävalvonnan toteutus

UTU Automation Oy toimitti projektissa automaatiokeskuksen, jossa ohjelmat olivat valmiiksi asennettu logiikkaan ja automaatiokeskuksen oveen asennettuun operointipaneeliin.

Palojoen vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1964. Osuuskunta on voittoa tavoittelematon ja jäsentensä vedentoimitusta varten perustettu yhtiö. Palojoen vesiosuuskunta toimii neljän kunnan alueella: Jämijärvellä, Ikaalisissa, Kankaanpäässä ja Parkanossa. Osuuskunnan vesijohtoon on tällä hetkellä kytkettynä noin 580 vesiliittymää, ja liittymien omistajat ovat osuuskunnan jäseniä. 

Vedenottamo sijaitsee Jämijärven kunnassa. Putkistot on johdettu vedenottamolta kolmea eri haaraa pitkin kuluttajille niin, että putkistoa on yhteensä rakennettu noin 400 km. Pumppaus tapahtuu kolmella pumpulla, ja kunkin yksittäisen pumpun tuotto on 30 m3/h (h=46m), teholtaan 5,5, kW. Vettä pumpataan verkostoon vaihteluvälillä 450…550 m³/vuorokausi, eli vuodessa yhteensä noin 180000 m³. 

Tavoitteena etäluettava ja automatisoitu vedenottamo

Palojoen Vesiosuuskunnan tavoite oli automatisoida vedenottamo niin, että se mahdollistaa etävalvonnan ja -ohjauksen. Samalla vaihdettiin lähtevien putkistojen vesimittarit malleihin, joilla saadaan kulutuksesta pulssitieto logiikalle. Tämän avulla saadaan kaikkien putkistohaarojen hetkellisen kulutuksen sekä kokonaiskulutuksen tiedot etäluettaviksi.

UTU Automation Oy valittiin toimittajaksi, koska samalta toimittajalta saatiin täysin valmis ratkaisu sisältäen tarvittavan automaatiokeskuksen suunnittelun, valmistuksen ja sovellutusten ohjelmoinnin. Tehty ratkaisu oli edullinen ja luotettava, koska se toteutettiin teollisuusautomaatiossa normaalisti käytettävillä vakiokomponenteilla. Myös sovellutusten ohjelmointityö oli edullinen, asiakkaalta saadun selkeän toiminnankuvauksen ansiosta. Toimituksen edullisuuteen vaikutti etähallinnaksi valittu Tosibox etäyhteys, mikä mahdollistaa helposti, myös tarvittaessa etänä, sovellutusten päivityksiä ja mahdollisia korjauksia.

UTU Automation Oy toimitti tässä projektissa automaatiokeskuksen, jossa ohjelmat olivat valmiiksi asennettu logiikkaan ja automaatiokeskuksen oveen asennettuun operointipaneeliin. Asiakas taas huolehti asennuksesta sekä käyttöönotosta vedenottamolla, mikä sujuikin nopeasti toimitetun automaatiokeskuksen käyttöönottovalmiuden ansiosta. 

Etävalvonnan kautta saadaan vedenkulutusraportti jopa tuntitasolla

Projekti toteutettiin Mitsubishi Electric’n FX5U-32MR-DS -logiikalla, johon lisättiin 2 kpl FX5-4AD-ADP analogiatulokortteja, koska kaikilta kolmelta taajuusmuuttajalta kytkettiin takaisinkytkentä logiikalle tiedot nopeudesta ja paineen oloarvosta (signaalit ovat 4…20 mA). Käyttöliittymäksi valittiin Beijer Electronics’n 10” X2 Base 10 operointipaneeli, ja Tosibox etäyhteydeksi edullisin malli Lukko 150. Vedenottamon etävalvonta voidaan tietokoneen lisäksi hoitaa myös älypuhelimen kautta toimitukseen sisältyneen Mobile Client lisenssin avulla.

Vedenkulutuksesta saadaan tunti/päivä/vuorokausi/kuukausitasolla vedenkulutusraportti usb-tikulle, mikä helpottaa laitoksen hoitajaa turhalta vedenkulutustietojen käsin kirjaamiselta. Raportti on mahdollista hakea myös etänä käymättä paikan päällä. Etävalvonta ja raportointi helpottavat putkistovuotojen havaitsemista ja ohjaavat vuodon etsintää maastossa oikeaan kohteeseen. 

Käytössä olevaa kolmea taajuusmuuttajaa ei tässä vaiheessa vielä vaihdettu, vaan niiden kautta vain kytkettiin tietoja logiikalle analogiaviesteillä. Kuitenkin toimitetussa automaatiokeskuksessa on myös valmius liittää taajuusmuuttajat väylän kautta logiikkaan, kun ne myöhemmin vaihdetaan.

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli