UTU Automationille Kauppalehden Kestomenestyjät -tunnustus

UTU Automation on saanut Kauppalehden Kestomenestyjät tunnustuksen. Tämä tarkoittaa, että yritys on listattu viisi vuotta peräkkäin Kauppalehden Menestyjien joukkoon!

Alma Talent Tietopalvelut analysoi vuosittain yritysten menestystä oikaistujen tilinpäätöstietojen avulla. Menestyjäluokituksessa yritysten taloudellista suorituskykyä pisteytetään monien tunnuslukujen pohjalta. Yritystä arvioidaan kuudella taloudellisella osa−alueella, jotka ovat kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky. Jokaisesta osa-alueesta yritys saa pisteet omassa kokoluokassaan. Lisäksi yritystä verrataan kaikkiin Alma Talent Tietopalveluiden tietokannan yrityksiin sekä yrityksen oman toimialan muihin toimijoihin.

Menestyjien liikevaihdon alaraja on 0,5 miljoonaa euroa. Menestyjä-sertifikaatin saavat käyttöönsä yritykset, jotka ovat saaneet Menestyjäluokituksessa vähintään 50 pistettä. UTU Automation sai luokituksessa pisteitä 72/100. Talousanalytiikan ammattilainen on todennut menestyjä-yrityksen suoriutuvan vertaisiaan paremmin ja Menestyjä-sertifikaatti ennakoikin yrityksen tulevaa menestystä, ja on siten vahva viesti tulevaisuuden osaajista kilpailtaessa. Taloudellinen menestys koostuu useista osa-alueista:

  • Osaava yritysjohto
  • Omistautunut henkilökunta
  • Tehokkaat prosessit
  • Asiakasymmärrys
     

UTU Automation menestyjänä – Menestyjät 2021 sertifikaatti

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli